ABC

Kognitiv adferdsterapi mot depresjon (med skjema)

Lær deg å bruke ABC-metoden fra kognitiv adferdsterapi. Her finner du også et skjema du kan bruke.