Bli med i lesergruppen min, og lær hvordan du kan bli kvitt depresjon

You have Successfully Subscribed!


Exit Depression er et sett med videoer som følger programmet i boken Glad igjen! Boken og programmet har 14 steg som vil hjelpe deg med å bli kvitt depresjon. Jeg har produsert totalt 15 videoer (14 steg pluss en introduksjon). Du kan bruke videoene parallelt med at du leser boken og følger programmet.

Jeg har satt opp et system der du får automatiske ukentlige eposter med instruksjoner og påminnelser, for å gjøre det lettere for deg å følge programmet.

Klikk her for å melde deg på dette systemet.

Budskapet i denne første videoen er at det er fire prinsipper det er viktig å huske på når man jobber med å forbedre livet sitt: 1. Del opp arbeidet med å komme ut av depresjon i mange små skritt, og så tar man ett av gangen 2. Start arbeidet med latterlige lave ambisjoner 3. Kjeft aldri på deg selv 4. Veien ut av depresjon går opp og ned. Hvis du er forberedt på tilbakeslag vil disse bli mye lettere å komme over
Det er starten av det å komme ut av depresjon som er tøffest. Du kan komme raskere i gang ved å gjøre to ting: 1. Bestem deg for å gjøre det du kan for å bli bedre 2. Tro på at dette er mulig for deg
I denne videoen snakker jeg om hvorfor et godt kosthold er ekstra viktig for den som sliter med depresjon.
Trening og mosjon er viktig for alle, og spesielt for de som sliter med depresjon.
Det fins mange kilder til glede i livet, selv for den som er deprimert. Det er viktig å være bevisst over hvilke aktiviteter og mennesker som løfter deg, og hvilke som har motsatt effekt.
God søvn virker stabiliserende og forbedrende på humøret, og hvis du sliter med depresjon er det viktig å sørge for at du gjør det du kan for å forbedre søvnen. I denne videoen går jeg gjennom en del sentrale tiltak.
Terapi kan være helt vesentlig i prosessen ut av depresjon. Her finner du noen gode råd i forhold til hvordan du kan få mest mulig ut av terapien.
Å være deprimert er som å leve i en svart mur som omgir deg og farger alt svart. Takknemlighet kan brukes til å slå hull i den muren.
Mennesker kan være vår største kilde til glede. Men samtidig kan relasjoner (eller mangelen av dem) også forårsake eller forsterke depresjon. Dette er et komplisert tema, men jeg forsøker å si noe fornuftig om det i denne videoen.
Når man er deprimert er det viktig å være klar over egne utløsere og reaksjonsmønstre, for senere å lære seg å unngå eller fjerne dem. Å være bevisst egne utløsere er første trinn i å lære seg teknikker fra kognitiv adferdsterapi.
Kognitive teknikker er blant det aller viktigste en deprimert kan lære seg, fordi teknikkene er så effektive mot den indre hyperaktive kritikerstemmen så mange av oss sliter med.
Å øke graden av meningsfylthet kan gjøre selv det mest skakkjørte til et levelig liv. Her snakker jeg om hvordan man kan øke graden av mening i livet.
Mange som sliter med depresjon opplever lav grad av mestringsfølelse. I denne videoen ser vi på hvordan du kan få gjort mer, og få til mer av de tingene du ønsker å oppnå.
Meditasjon og selvhypnose kan være kraftfulle verktøy for å redusere depresjon, bli gladere, og oppnå høyere grad av mental selvkontroll. Her lærer du et par grunnleggende teknikker.
I den siste videoen i Exit Depression/Glad igjen!-programmet ser vi på teknikker for at du i større grad skal akseptere deg selv, og kanskje vise litt mer selvmedfølelse.
Cookies on kristianhall.no
We use cookies and other tracking technologies to ensure that we give you the best experience on our website and analyse your use of our products and services.
I Accept Cookies
No, Give me more info
Cookie Settings
- Necessary Cookies
Our Cookies:
- Preferences Cookies
- Analytics Cookies
- Marketing Cookies
Cookies Info
Open popup