Hvorfor håndterer vi ikke klimakrisen?

Hvorfor håndterer vi ikke klimakrisen, når vi vet hva vi må gjøre?