Hva gjør du når livet er skakkjørt?

Noen ganger tar livet feil retning. Det kan skje raskt, eller langsomt.

Når det skjer raskt er det ofte i forbindelse med ulykke, dødsfall eller sykdom. Et liv som ellers var godt kan plutselig ta en brå og grusom vending. Den som står igjen føler at bakken rister, at alt er forandret, og at ting plutselig har blitt skremmende og vondt.

Når et liv blir skakkjørt langsomt ligger det en prosess bak, som gradvis tar oss dit vi ikke vil. Det kan være psykiske lidelser, ensomhet eller rus som ligger bak. Kanskje har man problemer med relasjoner, som et forhold som gradvis slites i stykker, eller at man ser en økende avstand mellom seg selv og venner eller familie. Eller kanskje er det mangelen på et forhold som er problemet. Kanskje oppdager man at man har havnet i et blindspor eller et feil spor i forhold til karrieren og jobblivet, og at de drømmen man en gang hadde ser uoppnåelige ut.

Heldigvis fins det mange ting man kan gjøre for å rette ting opp igjen. Eller i det minste å finne en ny måte å leve livet på, som gir mening selv etter at ting gikk galt.

Man må følge to litt ulike veier for å forholde seg til en rask eller en langsom degradering av livet. Men felles for begge veiene er at det starter med å gjenvinne en viss grad av kontroll. Har du opplevd et sjokk må du først og fremst stabbe deg tilbake på beina og få oversikt over hvor du står. Hvis den sjokkerende hendelsen hendte nylig må man ofte la det gå litt tid før man kan reise seg og gå videre. Et akutt dødsfall, for eksempel, vil føre de nærmeste inn i smertefullt kaos. Alt blir en forvirrende og vond grøt av følelser; sorg og frustrasjon. Er man der, må man ta tiden til hjelp for å komme gjennom den verste og mest akutte fasen.

Livet kan ta uopprettelig skade. Som hvis man mister noen man elsker. Livet blir ikke det samme igjen etter det. I slike tilfeller må man omskape livet. Finne en annen måte å leve det på som gir en ny form for mening.

Viktor E. Frankl var en østerriksk psykoanalytiker som mistet sin gravide kone, bror og foreldre i Holocaust. Han skrev senere boken «Man’s search for meaning» som delvis er en biografisk beretning om livet i konsentrasjonsleirene og delvis en presentasjon av hans egen retning innenfor psykologien; logoterapien. Logoterapi kan grovt omskrives til terapi gjennom mening, og det sentrale prinsippet i filosofien er at et menneske som har noe å leve for, vil komme seg gjennom lidelser på en helt annen måte enn de som ikke har det. Frankl går videre, og anbefaler oss alle å finne det som for oss bærer mening.

Så hvordan går man frem for å øke graden av mening i livet? Viktor E. Frankl sier at et menneske finner sin mening enten 1) gjennom å skape noe eller gjøre en dåd, 2) etter en opplevelse eller et møte med et annet menneske (det å elske noen er dypt meningsfylt), eller 3) å finne mening i lidelsen. Det siste høres kanskje rart ut, og noe sirkelformulert, men Frankl fortalte følgende historie for å illustrere poenget:

Gjennom sitt virke som psykolog møtte han en eldre herre som var dypt deprimert på grunn av tapet av sin kone, som han elsket høyt. Frankl spurte ham: «Hvis det var din kone som overlevde deg, hvordan ville hun tatt tapet?». Mannen svarte at det ville vært grusomt for henne. Frankl svarte at hvis så var tilfelle så har han spart konen for mye lidelse gjennom å være den som satt igjen etter dødsfallet. Mannen reiste seg, grep Frankls hånd, takket for hjelpen og gikk.

For min egen del, kan jeg finne mening i lidelsen i den første halvdelen av mitt liv, i det at jeg kan bruke de vonde erfaringene til å hjelpe andre i samme situasjon. Man vet egentlig ikke hva depresjon er hvis man ikke har opplevd det selv.

Noe av det som gjør det så mye verre å stå i et liv som har gått feil av sted er illusjonen av at andre har det så mye bedre. Det er ofte ikke sant. Når man titter bak fasaden, bak glansbildene på Facebook, så ser man at det å ha det tungt er vanlig. De fleste jeg kjenner har hatt sitt å slite med, i hvert fall i perioder av livet. Og det er trøst å finne i dette. Ikke fordi vi ønsker andre vondt, men fordi det er ekstra jævlig å ha det tungt hvis man tror man er alene i lidelsen. Jeg skulle ønske vi alle kunne bli bedre til å snakke om begge sidene av livet; både det vakre og det vonde. De som har det ekstra vondt ville få det bedre da.

Når man er der at man innser at ting ikke gikk som planlagt, og hvor det som gikk galt fører til negative følelser; til bitterhet og sorg, er det heldigvis mye man kan gjøre for å rette opp skuta igjen. De fleste innleggene på kristianhall.no handler om disse tingene. Bruk gjerne litt tid på å klikke rundt og lese.

Uansett hva som ligger bak, hva det er som er knust, må du simpelthen bygge livet opp igjen. På en ny måte.

Et godt liv innebærer en miks av positive følelser, engasjement, relasjoner, mening og oppnåelse (den såkalte PERMA-modellen til Seligman og co). For å bygge opp igjen et liv som gikk litt gærent kan man fokusere på disse pilarene, og bygge sten for sten. Det er en bok i seg selv, og som jeg kanskje vil skrive en dag, hvordan man kan ta for seg disse pilarene én for én. Mens man bygger sten for sten, kan man med fordel lære seg å være mer takknemlig for det man har, selv om dette måtte være lite.

Å starte med mening-pilaren kan være en god strategi, som anbefalt av den gode doktor Frankl. Se for deg at du fant en sak du kunne vie deg til. En sak (eller person) viktig nok til at du kunne ignorere din egen smerte, eller bære den på en annen måte. Gjennom arbeidet med denne saken vil du kunne møte nye mennesker som du kan bygge relasjoner til, og du vil finne engasjement. Det igjen fører til positive følelser. Å jobbe med en sak fører til opplevd mestring, og til måloppnåelse. Dermed er mening kanskje den viktigste pilaren av de fem, grunnpilaren som bærer de andre.

Og uansett hvor du står akkurat nå, hvor grusomt tilværelsen din oppleves, så husk at det vil bli bedre. Vi kan se til Viktor E. Frankl som et eksempel; til tross for alt det jævlige han gjennomgikk, levde han et langt, meningsfullt og innholdsrikt liv, der han fikk muligheten til å hjelpe uttallige til selv å få det mye bedre.

Få flere tips i Opp fra avgrunnen, en selvhjelpsbok om hvordan bli kvitt depresjon, spekket med teknikker man kan bruke for å få det mye bedre.

Read this article, about how to mend a broken life, in English.