Om (ekte) menn og voldtekt

Ganske ofte er jeg flau på vegne av oss mannfolk. Vi står bak brorparten av verdens faenskap. Krig, vold, kriminalitet og voldtekt. For meg er det åpenbart hvorfor det er slik, og hvordan man kan fikse problemet (selv om det vil ta tid).

Man finner den dypeste årsaken til mange av verdens problemer i evolusjonen. Evolusjonen går nemlig langsomt, veldig langsomt. Teknologisk og samfunnsmessig utvikling, derimot, går raskt. Evolusjonen henger ikke med, så dermed henger heller ikke vi mennesker med.

Det er bare omtrent 10 000 år siden steinaldermennesket fant ut at det er mer effektivt å bosette seg i byer, og drive med landbruk. Før det var vi mennesker nomader, vi vandret fra sted til sted og livnærte oss ved jakt og sanking. Vi organiserte oss i stammer på et par hundre individer.

Se for deg to stammer som tilfeldigvis vandrer inn i en fruktbar dal på samme tidspunkt. Den ene har en utpreget pasifistisk kultur, de er gode på kunst og håndverk. Den andre stammen har de beste og mest aggressive krigerne i mils omkrets.

Hvem tror du drev den andre stammen ut av dalen?

Med andre ord har det vært et evolusjonistisk fortrinn å ha aggressive menn i en stamme, og dermed er det ingen mangel på aggressivitet i gjennomsnittsmannen. Og siden vi genetisk sett er mer eller mindre identiske med steinaldermannen, har vi den samme aggressiviteten i mannen i dag. Aggressivitet er ikke jevnt fordelt mellom menn, og det er heller ikke noen automatikk i at aggressive menn blir voldtektsmenn, men det er en sammenheng der. De som kan kontrollere aggresjon og andre barbariske drifter ender i mindre grad opp som voldtektsmenn.

Så hvordan takler vi problemet med vold og voldtekt?

Gjennom holdninger og kultur.

Det er absolutt ingen tvil om at et nei er et nei. Hvis noen uttrykker at de ikke vil gå videre med deg seksuelt, så stopper du der. Og det er heller ingen tvil om at 100% av ansvaret i en voldtekt ligger hos voldtektsmannen. Aldri hos offeret.

Menn (og andre) som ikke forstår dette bør skamme seg.

Dette er ting som må inn med morsmelken. Fra barnehagen av må vi lære barna våre, og spesielt guttene, at man skal respektere og verdsette alle mennesker, og alle levende vesener. Vi kan også transformere den krigerske driften hos menn til en beskytterdrift, som helt klart ligger latent i alle menn. Selv har jeg aldri vært i slåsskamp. Men ve den som forsøker å skade familien min. Vi kan innprente hos gutter og unge menn at vi skal passe på hverandre, på både menn og kvinner rundt oss. Kjernekar-kampanjen til Politiet er et godt eksempel på hvordan vi kan understøtte dette naturlige instinktet. Vi kan snu skadelig aggresjon til nyttig beskyttertrang.

Jeg tror også en del menn (og kvinner) trenger å ta et oppgjør med seg selv. Jeg tenker da på de som er apologeter i forhold til voldtekt, som ytrer at voldtektsofferet var delvis skyld i voldtekten; fordi hun var for full, eller fordi hun hadde på seg utfordrende klær, eller noe annet visvas. Ville du tenkt det hvis det var din egen datter som ble utsatt for en voldtekt?

Vi menn, som fedre og rollemodeller, har et spesielt ansvar for å hamre inn dette enkle poenget:

Et nei er et nei, uansett.

Ekte menn voldtar ikke.