Få gjort 10 ganger mer på en uke

Lenge slet jeg med prokrastinering, som er å utsette ting du gjerne skulle gjort her og nå. Dette er et vanlig problem, de fleste prokrastinerer i ny og ne. Hvis man ønsker å øke graden av mestring, er det viktig å øke arbeidskapasiteten, slik at man får til mer, og dermed har mer å være fornøyd over.

For å eliminere min egen prokrastinering gikk jeg grundig til verks. Jeg leste meg opp, blant annet bøkene av produktivitetsguruer som Stephen Covey, Mark Joyner, Gary Keller og David Allen.

Deretter gikk jeg til verks med å implementere de ulike rådene og systemene som fins i litteraturen. Jeg har holdt på med dette i mange år nå, og det er ingen tvil om at min egen produktivitet har gått i taket. Det er ikke uvanlig å få gjort ti ganger mer på en uke enn det man fikk til før. Merk; når jeg skriver ti ganger mer mener jeg ikke at man gjør ti ganger så mange gjøremål, men at man fokuserer på de viktigste gjøremålene, slik at resultatene blir ti ganger bedre.

Systemet mitt er delt i to; en del som handler om overordnede mål, og et konkret morgenritual som vil hjelpe deg å gjøre hver enkelt dag mer effektiv.

Steg 1: Finn ut hva du vil, ved å skrive en personlig misjonserklæring

Det hjelper ikke å være produktiv hvis du ikke vet hva du vil. Den beste måten å finne ut dette på, er å skrive en personlig misjonserklæring. Dette er en kort tekst; noen setninger til en halv side, som oppsummerer hva du vil med livet ditt.

Har du absolutt ingen idé om dette, kan du benytte testen på viacharacter.org til å finne ut hva kjernestyrkene dine er, og bygge videre på disse. Eller du kan dra alene på telttur (jeg gjør dette én gang i året), ligge under åpen himmel mens du funderer på dette viktigste av alle spørsmål: Hva har jeg lyst til å gjøre/oppnå med livet mitt?

For å gi deg en idé om hvordan en slik misjonserklæring kan se ut, her er min egen:

Jeg lever et liv av veldig høy kvalitet, preget av god og hyppig kontakt med familie og venner, mye moro, og mange opplevelser. Jeg opplever stadig spennende ting jeg aldri har opplevd før. Jeg jobber for mennesker og for miljøet. Jeg hjelper andre mennesker med å forbedre livene sine. Jeg jobber med de tingene jeg elsker. Jeg gjør ting jeg synes er gøy, og jeg har det jeg trenger av materielle verdier for å understøtte det ovenfor.

Hvis du synes dette er en for diffus tekst, fortvil ikke, for vi skal raskt bli mer konkrete.

Steg 2: Formuler strategiske hovedmål

Når du vet hovedretningen du ønsker at livet ditt skal ta, kan du derivere noen hovedmål ut fra dette. Disse kan med fordel være hårete, det vil si noe du virkelig kan strekke deg mot. Det er mer motiverende å jobbe med mål som virkelig vil ta deg et nytt sted i livet.

Benytt gjerne SMART-metoden for målsetting, det vil si at målene dine er Spesifikke, Målbare, Oppnåelige (Attainable), Relevante og Tidsspesifikke.

Her er for eksempel et av mine hovedmål:

Jeg gir ut min andre bok (om hvordan bli kvitt depresjon) i løpet av 2017.

Steg 3: Velg ett hovedmål, og planlegg deg bakover

Dess mer fokusert du er i livet ditt, dess høyere sjanse har du for å lykkes. Å ha for mange baller i luften, og for mange ting du ønsker å oppnå vil bare føre til frustrasjon og mangel på fremgang. Velg derfor ett hovedmål som du fokuserer på av gangen. Noen ganger må man ha mer enn ett (som når man jobber et sted på dagen, og bruker fritiden til hobbyprosjekter), men fokuser på så få av gangen som mulig.

Deretter benytter du bakoverplanlegging til å dele inn hovedmålet ditt i mange undermål eller milepæler. Bakoverplanlegging betyr at du starter med hovedmåloppnåelse (som å gi ut en bok) og ser på hva som må skje rett før du har oppnådd hovedmålet (å sende ferdig manuskript til trykkeriet). Deretter ser du på hva som må skje før det, og så videre (å gjøre siste korrektur av manuskriptet<gjøre siste redigeringer<skrive ferdig grovmanuskriptet<skrive et grovmanuskript osv).

Fortsett med dette til du står der du står i dag. Da har du tegnet opp et komplett veikart fra i dag til oppnåelse av hovedmålet ditt. Som jeg skriver i Opp fra avgrunnen; for å lykkes med store komplekse prosjekter er du nødt til å dele det opp i mange små skritt. Dette er kanskje et av de viktigste midlene mot prokrastinering, fordi vi ofte utsetter ting som fremstår som komplekse og uoppnåelige. Rom ble ikke bygd på en dag.

Utkommet fra denne operasjonen vil være en liste med ulike gjøremål du må gjøre for å klatre stigen mot hovedmåloppnåelse. Dette er utgangspunktet for den andre delen av systemet: et effektivt morgenritual.

Morgenritualet

Utfør denne rutinen om morgenen hver arbeidsdag, eller ved start av en arbeidssesjon hvis du jobber med hovedmålet ditt på fritiden. Du kan fint kombinere dette; ved å gjøre morgenritualet om morgenen, og inkludere ting du må gjøre både i dagjobben og hobbyprosjektet ditt. Det fins flere systemer som vil hjelpe deg å skille de to domenene.

  1. Les misjonserklæringen og listen over strategiske hovedmål

Spør deg selv: Hva må til for å oppnå målene? Er det tilstrekkelig å fortsette som du har gjort før? Hva kan du gjøre i dag for å komme nærmere målene dine?

  1. Brainstorm gjøremål (todos)

Ved hjelp av en notatbok eller digitalt todo-system (jeg bruker todoist), noter ned alle tingene du kan komme på, som du trenger å gjøre i dagene fremover. Ikke prioriter dem (det kommer senere), bare skriv ned alt du kommer på.

  1. Prioriter gjøremålene

Ut fra misjonserklæringen din, og hovedmålet du jobber med, hva er de viktigste tingene du kan gjøre i dag? Prioriter alle gjøremålene, for eksempel i tre kategorier: 1) Kritisk viktig, 2) Viktig, 3) Ikke viktig. Jeg operer med flere kategorier, du kan prøve forskjellige varianter for å se hva som fungerer best for deg.

  1. Finn Det Viktigste Gjøremålet – og gyv rett på det

Identifiser det ené gjøremålet som vil gjøre andre gjøremål lettere å gjøre, eller til og med irrelevante (slik at du kan stryke dem fra listen din). Eksempler på slike gjøremål kan være å finne en god redaktør for en bokskriver, eller å ringe en potensielt viktig samarbeidspartner/kunde for noen som selger noe. Man utsetter ofte de viktigste gjøremålene. Vi utsetter typisk de tingene vi frykter, som å kontakte om igjen en kunde som har avvist deg tidligere, selv om vi vet at den kunden vil kunne utgjøre hele forskjellen. Se for deg hva som ville skjedd med livet ditt hvis du aldri mer utsatte disse potensielt livsendrende gjøremålene, men gjøv rett på dem hver eneste morgen. Prøv dette bare noen dager – og nyt de revolusjonerende resultatene.

  1. Gjør de andre gjøremålene

Når du har jobbet med og prioritert de viktigste gjøremålene, kan du fokusere på de andre. Merk at vi ofte fyller arbeidsdagene våre med aktiviteter som har lite utbytte. Som å skrive lange eposter når to setninger hadde vært nok, eller være med på møter som vi strengt tatt kunne droppet. Mine eposter er som regel ikke lenger enn tekstmeldinger, og jeg lever godt med det.

Det er fantastisk tilfredsstillende å oppnå de målene man setter seg, og det er samtidig svært vanedannende. Har man oppnådd et krevende hovedmål én gang har man fått erfaring og lyst til å ta på seg nye.

Lykke til!

For å hjelpe deg i gang har jeg laget en mal på Google Drive, som du kan bruke til å fylle inn misjonserklæring, hovedmål og undermål.