Exit Depression (ExDep)

Dere som har lest Opp fra avgrunnen, eller fulgt med på bloggen min tidligere, vet at jeg led av dyp depresjon i et tiår, da jeg var tenåring og student. I min tilfriskningsperiode opplevde jeg i stor grad at jeg måtte finne opp hjulet på nytt, det var ingen som kunne gi meg veiledning på hva som virker, og hva som ikke virker mot depresjon. Jeg leste et stort antall bøker om emnet, og eksperimenterte med mange forskjellige tiltak og teknikker. Min første bok var ett av resultatene fra denne jakten, det viktigste resultatet var at jeg ble kvitt sykdommen fullstendig.

Nå holder jeg på med en andre bok om temaet, som mer konkret er et program i 14 steg, med teknikker og tiltak fra mange forskjellige retninger. I tillegg til å skrive bøker, ønsker jeg også å utvikle et opplegg for veiledet selvhjelp i grupper, som følger oppskriften fra bøkene. Dette som supplement til tradisjonell behandling av depresjon (medisinering og samtaleterapi).

Nå er første utgaven av dette konseptet ferdig, kalt Exit Depression, forkortet til ExDep (fordi vi ser for oss at det kan rulles ut internasjonalt etter hvert). Jeg samarbeider med flere psykologer i dette arbeidet. Her er programmet slik det ser ut i dag:

Programmet

Selvhjelpsarbeidet foregår i grupper, og er inndelt i sesonger. Hver sesong består av omtrent 12 sesjoner, og hver sesjon er en 2 timers arbeidsøkt. Sesjonene foregår på samme lokale hver gang, og er fortrinnsvis skoler, kirker osv, hvor det er mulig å få tak i gruppelokaler gratis eller til lav kostnad. Lokalene trenger lite fasiliteter, bare 15 stoler.

Hver sesjon har et tema, og der samme tema kan gå igjen på flere sesjoner. For eksempel vil trening innen kognitive teknikker kreve såpass mye arbeid og repetisjon at man trenger flere sesjoner. Fortrinnsvis er det en sesjon per uke, på den samme ukedagen.

Temaene og innholdet i programmet skal være forskningsbasert. De teknikkene som det undervises i skal fortrinnsvis ha solid forskning som understøtter at det er en effektiv teknikk. Lederen av gruppen skal helst ha fagutdanning innenfor psykologi eller psykisk helsevern. Det vil muligens settes opp et kursopplegg for fremtidige gruppeledere etter hvert.

Her er en foreløpig sesjonsplan:

Sesjon 1 – Introduksjon til konseptet. Introduksjon av deltakerne.
Sesjon 2 – Trening og mosjon
Sesjon 3 – Kosthold og søvn
Sesjon 4 – Takknemlighet
Sesjon 5 – Mennesker
Sesjon 6 – Mening (hvordan få et mer meningsfullt liv ved å jobbe med noe man brenner for)
Sesjon 7 – Utløsere (introduksjon til kognitive teknikker)
Sesjon 8 – Kognitive teknikker
Sesjon 9 – Kognitive teknikker
Sesjon 10 – Meditasjon og mindfulness
Sesjon 11 – Meditasjon og mindfulness
Sesjon 12 – Avslutning (å gjøre noe hyggelig), feiring

Hver sesjon er bygd opp likt, rundt denne malen:

Positiv deling
De deltakerne som vil forteller om uken sin. Det er lov til å snakke om at ting har vært tøft, men deltakerne oppfordres til å munne ut delingen på hva som var bra den siste uken, eller å fortelle om en liten seier, om hva han har gjort for å bli bedre osv.

Temabiten
Lederen av gruppen lærer bort ulike teknikker knyttet til ukens tema (for eksempel kognitive tenkikker), og resten av tiden brukes på å øve på dette.

Pilotgruppen

For å få innspill til den videre utviklingen av konseptet, ønsker vi å sette opp en pilotgruppe, som følger opplegget, og samtidig gir tilbakemelding på hva som fungerer, og hva som ikke gjør det. Pilotgruppen starter opp i Oslo, med meg som gruppeleder. Første møtedag er 13/2, deretter følger ukentlige møter. Tidspunktet er mandager, fra kl. 18 til 20.

Jeg hadde ønsket å kunne tilby pilotgruppen gratis, men det har vist seg svært vanskelig å finne gratis lokale. Vi får leie et lokale på Ensjø, til 500 kr gangen. Deltakerne i pilotgruppen dekker lokaleutgiftene til selvkost, det vil si at hele opplegget (2×12 timer) koster maksimalt 600 kr per deltaker.

Jeg har allerede fått en del deltakere på listen for pilotgruppen, men det er fremdeles åpne plasser.

Er du interessert i være med på dette? Hvis så, send meg en melding via Opp fra avgrunnens Facebook-side her. Hvis det viser seg å være stor interesse blir påmelding etter førstemann til mølla-prinsippet.

Jeg vil etter hvert legge ut en versjon av programmet også på bloggen, slik at man kan følge det uten å være med i en gruppe.