Jeg spurte – og dere svarte

Nylig spurte jeg dere om tilbakemelding på det arbeidet jeg publiserer, med det formålet å kunne spisse innsatsen så den blir nyttigst mulig for de som følger meg. Tusen takk til alle som tok tiden til å svare på skjemaet jeg sendte ut! Dette er veldig nyttig for meg.

Jeg fikk mange tilbakemeldinger (over 50), og har nå gått gjennom resultatene.

Første observasjon er at de som har svart representerer hele skalaen når det kommer til alder. Den største gruppen er de som er mellom 40 og 50 år. Det er en klar overvekt av kvinner som svarte på skjemaet. Det er flere kvinner enn menn som leser bøkene mine, mens det er flere menn som leser bloggen og ser videoene (de to sistnevnte er ganske nær 50/50).

Jeg spurte dere om hvorfor dere oppsøker kristianhall.no, og fikk også her en variasjon i svarene. De fleste krysset av for «Motivasjon til egen endring» og «Lære konkrete teknikker for å bli kvitt depresjon», men det var mange som ga helt individuelle svar for hvorfor de følger meg. Det er klart at det både er mennesker som sliter selv blant mine lesere, og folk som er pårørende til noen som lider.

Videre spurte jeg om hva som er nyttigst, av blogginnlegg, bøker og videoer. Generelt fikk jeg veldig gode skår på dette, med bøker høyest (4,5/5), deretter blogginnlegg (4,4/5) og videoer til sist (4,0/5). Dette var ikke overraskende. Jeg er nybegynner på videofronten og både innhold og form kan forbedres mange hakk. Jeg kommer nok til å spille inn en del av Exit Depression videoene på nytt, med bedre form og innhold.

Jeg spurte også hvor ofte jeg burde sende ut mail til nyhetsbrevlisten min, og her svarte de fleste 2-3 ganger i måneden. Dette kommer jeg til å følge fremover. På FB-siden vil jeg poste oftere.

Til sist spurte jeg om dere hadde annen tilbakemelding, og her fikk jeg utrolig mange positive tilbakemeldinger (fikk også flere direkte som svar på mailen). Tusen takk for dette, jeg overdriver ikke når jeg sier at det er slik tilbakemelding som gir meg motivasjon til å fortsette med dette arbeidet. I tillegg til ros og motivasjon fikk jeg også mange konkrete innspill på hva dere liker og savner, og disse innspillene vil jeg ta med meg videre.