Hvordan forebygge depresjon

Sønnen min begynte nylig i førsteklasse på skolen, og jeg tenker igjen på viktigheten av forebygging mot psykiske lidelser, og spesielt depresjon. Dette er noe vi alle kan hjelpe til med.

Både arv og miljø er involvert som årsaker til depresjon, og det vil være store individuelle forskjeller fra person til person hvor stor den arvelige komponenten er. Men for meg er miljøfaktorer mer interessante enn de genetiske, fordi vi faktisk kan påvirke de miljømessige faktorene!

Og da er vi tilbake til forebygging. Vi vet at mobbing i skolen mer enn dobler risikoen for depresjon , mens den nidobler risikoen når det er voksne som mobber voksne. Mobbing er noe av det verste jeg vet, og jeg tenker med gru tilbake på hvor mye mobbing det var i skolen da jeg selv vokste opp. Heldigvis har ting endret seg siden da, og mobbing har blitt redusert på mange skoler, blant annet ved hjelp av Olweus-programmet. Dette er et arbeid vi må fortsette å fokusere på, både ansatte ved skoler og foreldre.

Men det er ikke bare mobbing som kan føre til psykiske lidelser i skolen. Også utenforskap og ensomhet kan bidra negativt til dette. Jeg er opptatt av å snakke med sønnen min om at han skal ta tak i mobbing hvis han ser det, og også invitere utenforstående elever til å være med i leken. Også her kan foreldre ta grep, ved å passe på at alle blir invitert på bursdagsfeiringer og andre sosiale hendelser.

Det er klart for meg at innsats i forebygging av psykiske lidelser som depresjon vil være mye mer effektivt enn behandling av depresjon, rent ressursmessig. Vi må hjelpe ungene våre å utvikle et sunt sinn, resilient mot motstand og vanskeligheter, som er uunngåelige i livet. Jeg er glad for at temaet livsmestring nå er på vei inn i skolen, i stor grad som resultat av politisk press fra organisasjoner som Norsk psykologforening, Mental Helse Ungdom, Elevorganisasjonen, Psykiaterforeningen, Norsk Lektorlag og Rådet for psykisk helse.

Et annet viktig element innen forebygging av depresjon er å passe på ungdommene våre. Hvis vi ser at ungdom isolerer seg sosialt, får problemer med å henge med på skolen, virker uengasjert og uinteressert i livet, eller rett og slett virker ulykkelige, er dette faresignaler som bør tas seriøst. Jeg tror det er viktig å snakke med barn og unge om følelser, om at livet noen ganger kan være tøft, og at dette er normalt.

Det som derimot ikke er normalt, er når tungsinnet setter seg, når håpløsheten sniker seg inn, når den unge snakker seg selv ned konstant, når han eller hun føler seg avskåret, ensom eller utenfor samfunnet. Det kan være fysiske signaler også, der vekttap (tegn spesielt på spiseforstyrrelser) eller selvskading er ting å være på vakt ovenfor.

Ideelt sett stopper man en negativ spiral hos barn og unge før den skyter fart, men det kan være vanskelig. Det er gjerne når utviklingen har gått en stund i feil retning at de overnevnte symptomer og tegn begynner å manifestere seg. Det er likevel mange ting man kan gjøre for å redusere risikoen. Man kommer langt med å sørge for at barnet vet at det er elsket.

For å oppsummere, her er en liste over ting vi alle bør gjøre for å forebygge depresjon og andre psykiske lidelser hos barn og unge:

 • Viktigst av alt: sett pris på barnet ditt. Si at du er glad i ham eller henne. Ofte.
 • Ros barnet ditt når han eller hun får til ting. Skryt spesielt av innsats, ikke bare oppnåelser.
 • Latterliggjør aldri barnet ditt, heller ikke snakk det ned.
 • Unngå å snakke negativt om andre mennesker, spesielt foran barnet ditt. Du er den viktigste rollemodellen for ungen din.
 • Pass på andre barn og unge, ikke bare dine egne. Alt for mange barn vokser opp i dysfunksjonelle familier, med rus og vold. Du kan være den gode naboen, onkelen, eller skoleansatte som gjør forskjellen.
 • Samarbeid med skolen og andre foresatte for å unngå mobbing og vold i skolen. Husk at det kan være din egen unge som mobber andre.
 • Inviter alle hvis du skal arrangere bursdag eller annet, eventuelt alle guttene eller alle jentene.
 • Oppfordre barnet ditt til å inkludere alle, og å invitere også de ensomme og litt rare, hvis man skal på fest.
 • Snakk om sosiale medier, og mobbing på sosiale medier.
 • Snakk ofte om følelser. Snakk om at noen sliter med vonde følelser og psykiske lidelser, men at dette er ting som kan motvirkes og behandles. Bruk deg selv som eksempel. Si unnskyld til barnet ditt hvis du har oppført deg dårlig.
 • Pass på de overnevnte symptomer og tegn på depresjon hos unge. Hvis du observerer noen av dem hos egne eller andres barn, ta det opp. Presenter behandlingsmuligheter.

Vær den endringen du vil se i verden.