Kortene livet har gitt deg

Bli med meg på et lite tankeeksperiment.

Se for deg at sjelen din med ett ble skutt inn i kroppen og sinnet ditt, for første gang. Umiddelbart forstår du hvem du er, hva du har opplevd, hva historien din er. I dette tankeeksperimentet er dette øyeblikket ditt første møte med deg selv. Hvis du sliter med depresjon eller angst blir dette åpenbart for deg, og alle bekymringene og problemene dine fremstår krystallklart. Naturligvis gjelder dette også alt som er bra i livet ditt.

Med andre ord blir du i dette hypotetiske øyeblikket født inn i deg selv – akkurat slik du fremstår og har det her og nå.

Dette er øyeblikket du forstår hvilke kort livet har tildelt deg.

Spørsmålet nå er: Hva ville du gjort?

Ville du gjort noe annerledes enn du faktisk gjør her og nå? For det er den samme deg i tankeeksperimentet og virkeligheten.

Mye av livet er helt tilfeldig. Mye av det som skjer oss har vi absolutt ingen makt eller innflytelse over. Andre ting kan vi faktisk påvirke. Som sinnsrobønnen forteller oss:

Gud, gi meg sinnsro til å akseptere de ting jeg ikke kan forandre,
mot til å forandre de ting jeg kan,
og forstand til å se forskjellen.

Sinnsrobønnen er for meg kanskje den viktigste læresetningen man kan ha. Men den er ikke alltid lett å leve etter. Kan man forandre tankene og følelsene man opplever, for eksempel? Den romerske keiseren Marcus Aurelius, som også var en av stoikerne, skrev følgende:

Du har makt over sinnet ditt – ikke eksterne hendelser. Innse dette, og du vil finne styrke.

I likhet med flere av de andre stoikerne, var Marcus Aurelius overbevist om at det ikke fantes gode eller onde hendelser, det fantes bare hendelser. Han mente det var et ideal for et menneske å lære seg å møte alle hendelser på samme vis. I dette hadde stoikerne mye til felles med en del av de østlige disiplinene, som buddhismen og taoismen.

Selv merker jeg at jeg har lært meg å delvis kontrollere tanker og følelser. Ved hjelp av teknikkene beskrevet i Opp fra avgrunnen og Glad igjen!, kan jeg avlede sinnet når det er på vei i feil retning. Det fungerer ikke alltid, men ofte nok til at jeg kan innkassere en del interne seire.

Tilbake til deg og tankeeksperimentet.

Poenget mitt med denne lille øvelsen er å vise at vi på en måte alltid starter på nytt. Det er ingen vesentlig forskjell på hva som skjer deg i tankeeksperimentet, og det som skjer når du våkner om morgenen.

Det som har skjedd deg i fortiden kan du ikke gjøre noe med.

Men du kan delvis velge hvordan resten av livet ditt skal bli. Du velger det faktisk hvert øyeblikk fra nå.

Det er mange ting du ikke kan gjøre noe med. Men det er også mye du har makt over.

Hvordan vil du spille kortene livet har gitt deg? Hva kan du gjøre fremover, som vil forbedre hvordan du har det? Svarer du ingenting her, er det depresjonen som lyver til deg. For det er ikke sant, og det vet du, innerst inne.

Det du kjemper for, er dagene som er igjen. Og det fins ingen større premie. Det fins faktisk ingen annen premie.