Utløsere og dominoeffekter

I stegene så langt (fra Glad igjen! og Exit Depression), har vi for det meste sett på den ene av to viktige dimensjoner man må jobbe langs når man skal bli kvitt depresjon – nemlig hva du gjør. Fra og med steg/video 9, skal vi fokusere mer på den andre dimensjonen – hvordan du tenker.

Mye av menneskers adferd og tenkning er styrt av automatiske tankemønstre. Når disse blir skrudd i negativ retning, kan man ende opp med depresjon. Mange som sliter med depresjon sliter samtidig med negative automatiske tankemønstre. En av nøklene til å bli kvitt depresjon er å endre disse automatiske tankemønstrene slik at de ikke lenger produserer vonde følelser og depressive tanker. Det beste verktøyet vi har for å bekjempe dette fenomenet, er teknikker fra såkalt kognitiv adferdsterapi, som vi skal gå gjennom mer i detalj i neste video (Exit Depression 10).

I denne videoen snakker jeg om utløsere, som er hendelser og situasjoner som ofte leder til en negativ og selvforsterkende spiral av tanker og følelser. Det er veldig viktig å være klar over hva som er dine utløsere, spesielt når man går videre med å lære seg kognitive teknikker.

Jeg snakker også om dominoeffekter, som er en kjedereaksjon av (negative) tanker og følelser, og som blir satt i gang av en utløser.

Inntil man har lært seg å ufarliggjøre utløserne, slik at de ikke lenger setter i gang negative dominoeffekter, kan det være nyttig å rett og slett unngå dem. For å unngå dem må du først kartlegge dem.

Her finner du videoen: