Virker programmet fra Glad igjen!?

I vinter, etter lanseringen av Glad igjen!, ba jeg lesere om å fylle ut et skjema for hvordan de har det før de startet med programmet fra boken. Dette for å kunne evaluere effekten av programmet.

Nylig kontaktet jeg disse leserne, og ba dem om å fylle inn et nytt skjema. I begge skjemaene stilte jeg spørsmålet om hvordan har du det i dag? I tillegg ba jeg dem om å besvare spørsmålet:

På en skala fra 1 til 10, hvordan er livet ditt for tiden?

1 poeng ble gitt beskrivelsen «Livet mitt er et grusomt mareritt»

10 poeng teller som «Stort sett hver dag er jeg glad, og jeg opplever livet som meningsfylt og spennende»

Totalt 9 lesere fylte ut begge skjemaene. Jeg er klar over at denne lille undersøkelsen ikke er en vitenskapelig gyldig undersøkelse. Det er alt for få respondenter til å kunne gi et statistisk signifikant resultat, og undersøkelsen kontrollerer ikke for andre faktorer, som sesong, andre behandlingsformer og så videre. Jeg håper at noen en gang vil gjøre en full vitenskapelig undersøkelse av effekten av programmet, så hvis noen masterstudenter i psykologi leser dette og er interessert, ta kontakt 😊

Men selv en liten undersøkelse kan gi en pekepinn om effekten av programmet. Og jeg må si jeg er veldig glad for å lese tilbakemeldingene.

Under kan du lese disse selv (alle har gitt sitt samtykke til at jeg publiserer dette anonymt). Du kan også se ratingene de har gitt.

I snitt rapporterte de 9 leserne en økning på 2,7 poeng (på skalaen fra 1 til 10). Jeg synes selv dette er et veldig sterkt resultat, og jeg mener det viser igjen at man absolutt kan endre eget liv, ved systematisk arbeid med et knippe teknikker og tiltak. Dette understreker igjen at det er grunn til å føle håp 😊

Lesernes egne beskrivelser av tilstanden før og etter programmet

Leser 1 (53 år)

Beskrivelse før (rating: 5 – på skalaen fra 1 til 10)

jeg er ‘periodetung’ som jeg har selvdiagnostisert meg. altså har jeg det helt fint i perioder og veldig tungt i andre. Dette tunge kommer sigende som en tåke over meg og jeg kan ikke forutse eller kontrollere det på noen måte. Å leve i tåka er ikke noe kjekt og vanskelig for omgivelsene å forstå.

Beskrivelse etter (rating: 8)

Har hatt det mye bedre den senere tiden. Det har over år gått mye opp og ned. Nå kjenner jeg igjen begynnende nedturer og har tidvis klart å stoppe/bremse den med den bevisstheten og teknikker beskrevet i boka.

Har ikke fulgt programmet steg for steg, men har klart å bruke deler av teknikkene og oppnådd en større bevissthet på hva som skjer med meg, både positivt og negativt. Det kjennes som mestring i eget liv.

Leser 2 (34 år)

Beskrivelse før (rating: 5)

Vurderer selv å ha mild-middels depression. Har vært en tung vinter etter en lang periode med mye stress og omvæltninger i livet (familielivet og vanskelig flytting. har datter på 3 år) og følelse av utbrenthet. Har strevet lenge med perioder med depressive symptomer og føler jeg må jobbe en del for å få til gode perioder. I desember gjennomgikk jeg et større kirurgisk inngrep og har følt meg mere deprimert etterfølgende. Jeg kan ha gode dager, men kommer fort ned i negative tanker og bekymringer. Disse fyller en del og jeg kunne tenke meg å prøve boken din!

Beskrivelse etter (rating: 8)

Jeg hadde mild-moderat depresjon i vinter i 2-3 måneder. Jeg brukte boken glad igjen, samtidig gikk jeg til samtaler hos en psykiater. Jeg har ikke vært deprimert de seneste 4 måneder og har det i dag veldig bra.

Leser 3 (39 år)

Beskrivelse før (rating: 3)

Sliter med en ubehandlet fødselsdepresjon på 6 året. Har det vanskelig men ikke fullstendig uhåndterlig. Er litt i jobb men er utmattet det meste av tiden. Ingen selvtillit igjen, lite humor og veldig dårlig hukommelse.

Beskrivelse etter (rating: 4)

Vært deprimert fra etter fødsel for 6 år siden. Moderat depresjon som går litt opp og ned. Vanskelig livssituasjon med jobb og usikkerhet gjør depresjonen dypere. Jeg kommer til å gjennomføre boken og programmet, men sliter med å gjennomføre noe som helst.

Leser 4 (65 år)

Beskrivelse før (rating: 1)

Jeg har vært deprimert i over 2 år. Det kom som en reaksjon på at jeg ble levertransplantert. Jeg har store problemer med å akseptere at jeg aldri kan bli helt frisk igjen. Jeg må ta mye medisiner for å hindre avstøtning av den nye leveren. Bivirkninger av medisinene plager meg mye, men depresjonen er verst. Har lest begge bøkene dine. Fra den første har jeg tatt med meg fake it until you make it. Det klarer jeg å bruke sammen med andre. Men jeg vil gjerne bli glad igjen.

Beskrivelse etter (rating: 9)

Jeg har hatt stor nytte av begge bøkene dine, kanskje mest den første. Har stått opp hver dag og prøvd igjen. Og igjen. Har benyttet fake it until you make it sammen med andre, og nå er jeg oppriktig glad når jeg er sammen med noen. Så det virket. Har vonde dager innimellom, men de er ikke i nærheten av hva de var før. Det er nå over to år siden jeg ble deprimert. Nå er jeg mye bedre.

Leser 5 (59 år)

Beskrivelse før (rating: 4)

Det er ikke helt svart, slik det var i sommer.

Beskrivelse etter (rating: 8)

Jeg har det mye bedre, oppe og går igjen på et år. Gått mye tur. Kognitiv terapi kurs. Gjort mere av det jeg liker, nøye med hva jeg spiser.

Leser 6 (51 år)

Beskrivelse før (rating: 3)

Jeg fikk (pre) fødselsdepresjon for ca 6-7 år siden. Helsevesen har igrunn ikke helt trodd på meg så det ble verre istedenfor bedre. Er definitivt for på vei opp igjen – men er overhodet ikke helt kommet i mål. Hadde ønsket mer hjelp fra helsevesenet – men jeg er ikke “nok” deprimert viss nok – så må nok klare meg selv.

Beskrivelse etter (rating: 8)

Har hatt en udiagnotisert fødselsdepresjon… som ble til 5 år med mye nedturer… har etterhvert kommet mer opp – var på vei opp når jeg hørte om dette opplegg gjennom radioet… og jeg er stadig på vei oppover… har ikke helt nådd topp form enda – men jeg håper stadig.

Leser 7 (56 år)

Beskrivelse før (rating: 2)

Jeg har nok full score på alle depresjonstester. Det siste året har vært spesielt tungt, men depressiv har jeg vært siden tidlig i tenårene. Sloss daglig for å finne mening med å leve.

Beskrivelse etter (rating: 4)

Jeg er litt mer optimistisk og tror jeg har litt mer krefter nå enn da jeg startet programmet. Er fremdeles veldig sliten. Usikker på om det er psykisk eller fysisk.

Leser 8 (55 år)

Beskrivelse før (rating: 9)

I dag har jeg det bra, veldig bra! For ett år siden hadde jeg tung depresjon. Dette har kommet og gått de siste 5,6 årene.. Tar tid, men jeg har kommet meg ut av det, erfaring og tid hjelper. Og at jeg vet at det alltid har gått over (legen minner meg på det, hele veien..) Tror ikke på han, når det er som mørkest! Nå er det gode glade dager.

Beskrivelse etter (rating: 5)

En tung periode

Leser 9 (58 år)

Beskrivelse før (rating: 3)

Fekk hjarteinnfarkt for 4 år sidan, med påfølgende angst og depresjon. Tok antidepressiva og var på rehabilitering. Etter eit år tok eg til å jobbe 10 % heilt til eg kom i full jobb igjen. Sist sommar hadde eg trappa ned og slutta med antidepressiva. Ca ein månad uten tabeletter kom depresjonen for fullt igjen. Har vore sjukmeld sidan. Vakner kvar morgon utan energi, tiltakskraft og med tunge tanker. Søv ganske bra, men vakner ofte og har heteslag. Har ikkje lyst til noko og små bagateller blir til store problem. Håpet er borte. Men er likevel heldig for ut på kvelden forsvinn det gradvis og eg kan vere “nesten” meg sjølv igjen. Men neste morgon er det påan igjen. Eg har begynt å ta antidepressiva igjen, men det tek vekk berre den aller værste brodden.

Beskrivelse etter (rating: 5)

Du Kristian og Opp av avgrunnen og Glad igjen har mykje av æra til at eg no er mykje betre. At det stadig dukker opp innlegg frå deg på Facebook og Mail om depresjon som eg kan lese, hjelper meg veldig. At eg til stadighet kan lese at “Du kan bli frisk” har enorm betydning. Eg har vore deprimert i to bolker dei siste fem åra. Første gongen varte det i knapt et år. Siste gongen starta for vel et år sidan, og eg slit framleis, men det går framover.

Hjelp til å følge programmet

Jeg har fått en del tilbakemeldinger på at det kan være vanskelig å faktisk utføre oppgavene og teknikkene fra programmet. Med min egen depresjon som erfaring, har jeg stor forståelse for dette, og jeg jobber konstant med å utvikle nye måter å hjelpe lesere til å gjennomføre programmet.

Her kan du lese om et system jeg har satt opp, der man får ukentlige påminnelser og instrukser i innboksen, noe jeg håper og tror vil gjøre det lettere å gjøre de ulike tiltakene.