Hvordan få mer mening i livet

I Exit Depression 11 snakker vi om hvordan meningsløshet kan være en viktig driver til depresjon, og hvordan man overkommer dette med å få mer mening i livet. Jeg skrev mer om mening i dette innlegget.

Det som er så bra med å leve et mer meningsfylt liv, er at det kan bli et levelig liv på tross av lidelse og smerte. Finn en sak du kan jobbe for, som kan vokse seg så viktig i livet ditt at du gradvis legger mindre vekt på det i livet som er vondt.

Det fins flere mennesker som gjennom historien har bestemt seg for å vie livet sitt til en sak, og som har overkommet depresjon og andre vanskeligheter som et resultat av dette.

Snarveien til mer meningsfylthet er å hjelpe andre. Du kan gå til frivillig.no for å finne en liste over saker og oppgaver som trenger frivillige. Dette kan være ting som å besøke ensomme eldre, hjelpe barn med lekser, lære innvandrere norsk og mye annet. Jeg er sikker på at du vil finne noe som appellerer til deg. Et alternativ er å gå til amnesty.no og engasjere seg der, eller få et fadderbarn på foreksempel SOS Barnebyer.