Aksepter deg selv – selvmedfølelse

Mange som lider av depresjon sliter samtidig med selvforakt, og kanskje til og med selvhat. Vi så på en del av disse negative tankene om seg selv i steget som handlet om kognitive teknikker.

I steg 14 av Exit Depression-serien, som følger programmet for å bli kvitt depresjon fra boken Glad igjen!, ser vi på teknikker du kan benytte til å øke graden av aksept overfor deg selv og livet ditt. Dette vil også føre til økt grad av selvmedfølelse, som er omtanke og sympati for deg selv der du står.

Selvforakt kan både være en viktig kilde til depresjon, samtidig som det ofte er et resultat. Ofte er det viktig å redusere denne forakten for at depresjonen skal reduseres samtidig.

Teknikkene fra denne videoen bygger videre på det vi lærte i forrige steg – om meditasjon og selvhypnose.

Dette er den siste videoen i serien.