Å styre forventninger

Det er mye mental helse i god forventningstyring. På samme tid kan brutte forventninger føre til skuffelse, og for den som sliter kan det sågar være en viktig driver av depresjon.

Jeg husker hvordan jeg ofte var skuffet da jeg var syk. Først og fremst var jeg skuffet over meg selv, men også overfor livet, verden og menneskene rundt meg.

Jeg opplevde at forventningene mine ble brutt, og skuffelsen i etterkant opprettholdt depresjonen.

Svaret for meg var ganske radikalt – aldri forvente noe av noen. Denne leveregelen har jeg holdt på i flere tiår, og den virker veldig bra for meg. Det kan høres bittert ut, men det er det slett ikke i mine øyne. Jeg simpelthen forventer ingenting, og det fører til at folk konstant overrasker meg positivt. Hver eneste bitteliten ting noen gjør for meg blir dermed en glede. Og det blir etter hvert mange slike små gleder, nettopp fordi jeg ikke forventer dem.

If you love somebody, if you love someone set them free.

Sting.

Man har forventninger til mer enn mennesker. Man har forventninger til seg selv, til planer man har. I det siste har jeg falt i en felle når det gjelder dette.

Jeg bygde opp ekstremt høye forventninger til meg selv, til prosjektene jeg holdt på med. Målene mine var skyhøye. Jeg brøt dermed et av de prinsippene jeg ofte snakker om; man bør legge sine ambisjoner og mål så lavt at man når dem de fleste gangene man prøver.

Merk at man godt kan variere dette litt. Man kan ha noen mål og ambisjoner som man må strekke seg etter. Man bør bare ikke ha for mange slike. Mesteparten av det man bestemmer seg for å gjøre bør være slik at man lykkes de fleste gangene man forsøker. Dette har jeg skrevet mer om tidligere.

En måte å få til det på, er å dele store, komplekse prosjekter opp i mange konkrete biter og gjøremål, som alle er mulige å gjennomføre, der du står i dag. Jeg skrev mye om dette i Glad igjen!.

Hvor bør man legge sine forventninger for å unngå at de skaper skuffelse?

Det kommer an på hva forventningene gjelder. Det kan være lurt å ha relativt lave forventninger til andre mennesker. Men forventninger til deg selv bør ikke være for lave, for dette kan føre til redusert selvtillit.

Som regel bør man tilsikte å operere med realistiske forventninger. Her er en måte for å få til dette:

Du stiller deg selv tre spørsmål:

  1. Hva er det laveste utfallet av det du forventer, som kan skje uten at du føler skuffelse?
  2. Hva er det mest realistiske utfallet?
  3. Hva håper du vil skje?

Svaret på det første spørsmålet vil gi deg bunnpunktet på intervallet av akseptable forventninger du er i ferd med å tegne opp. Svaret på det tredje spørsmålet gir deg topp-punktet.

Spørsmål nummer 2 er det vanskeligste å besvare. Når du forsøker å gjøre det, er det viktig at du er så objektiv som mulig. Men spørsmål 1 og 3 vil hjelpe deg til å definere også det mest realistiske utkommet.

Dette kan du gjøre flere ganger. Eksempelvis når du har med andre mennesker å gjøre. Du kan justere forventningene du har til et spesielt menneske eller en gruppe, ved å i flere runder stille de tre spørsmålene over. Kjenn etter når skuffelsen oppstår. Når det skjer, reduser forventningene.

Det er ekstremt frigjørende å aldri være skuffet over noen.

Det kan være vanskeligere å ikke bli skuffet over seg selv. Forventninger til deg selv bør ledsages av en god porsjon selvmedfølelse. Gi deg selv realistiske forventninger (gitt der du står i dag), men samtidig høy aksept for at ting ikke alltid går som planlagt. Gi deg selv trøst og en klapp på skulderen når ting ikke går som du ønsker. Unngå å kjefte på deg selv, som også er et av de viktige prinsippene fra Glad igjen!. Vi mennesker gjør feil hele tiden, og det gjelder oss alle. Hvorfor være mer streng med deg selv enn du er mot andre?

Å feile er normalt, og helt greit. Hvis man ramler sammen, og ikke lyktes med det man satte seg fore, kan du reise deg, justere forventningene, og fortsette ferden fremover (se denne videoen for mer om dette).

Fortsett arbeidet, skritt for skritt. Du kan ha lave ambisjoner i begynnelsen, for deretter å legge på litt etter hvert som tiden går.

Jeg ønsker deg alt godt!