Hvordan bli kvitt bitterhet

Bitterhet er en grusom følelse jeg har en lang og altfor intim historie med. Det vil si, nå har jeg lært meg hvordan jeg skal håndtere den, og den dukker mye sjeldnere opp nå enn den gjorde da jeg var syk.

Bitterhet er en i utgangspunktet fullstendig ubrukelig følelse, som det ikke kommer noe godt ut av. Den eneste positive funksjonen den har, er at den forteller oss at noe er fundamentalt galt, og at vi må ta grep for å endre situasjonen som har ført til følelsen.

Men hvis vi lytter til signalet, tar det på alvor, og klarer å implementere endringene, kan følelsen hjelpe oss i riktig retning.

Jeg skrev i Opp fra avgrunnen at bitterheten er en emosjonell blindvei. For å komme ut av bitterhet, må du ta noen skritt tilbake, for så å gå fremover igjen.

Her følger en oppskrift du kan benytte for å bli kvitt bitterhet:

1.      Aksepter situasjonen

For å løse ethvert problem, må man først akseptere situasjonen man befinner seg i. Man må se på sine egne følelser, og den situasjonen man befinner seg i med et objektivt blikk, og så innse at man har blitt bitter, og hvorfor man har blitt det. Hva er det som forårsaker bitterheten din?

Det som ligger bak bitterhet er ofte en forskjell mellom forventninger du hadde til noe, og det som faktisk skjedde. Hvis du har fått årevis av livet ditt nærmest ødelagt av depresjon eller annen sykdom, er det en veldig forståelig kilde til bitterhet. Det samme hvis du for eksempel har båret et stort ønske om egne barn, men så ble livet slik at du aldri fikk det.

Livet kan være hardt og brutalt. Som regel er det slik at det blir annerledes det vi håpet og forventet. Men det betyr ikke at det ikke også fins svært mye godt og vakkert. Og i dette siste ligger en sentral del av forløsningen fra bitterhet.

Det er viktig at du går gjennom denne prosessen uten selvbebreidelse. De fleste av oss kjenner bitterhet fra tid til annen, det er en vanlig og veldig menneskelig situasjon. Men det er samtidig viktig å erkjenne at det ikke kommer noe godt med den, og at man derfor bør ta steg for å endre situasjonen.

En god måte å akseptere situasjonen på, er å skrive om det. Med egne ord, formuler hva det er som har gjort deg bitter, og ikke minst hva du kan gjøre med det.

Når du har akseptert situasjonen du står i, kan du bestemme deg for å gjøre det som skal til for å forbedre situasjonen og redusere følelsen av bitterhet.

2.      Bruk sinnsrobønnen

Sinnsrobønnen lyder som følger:

Gi meg sinnsro til å akseptere de ting jeg ikke kan forandre,
mot til å forandre de ting jeg kan,
og forstand til å se forskjellen.

Sinnsrobønnen er en nærmest utømmelig kilde til visdom. På mange måter er den den eneste læresetningen man trenger, og kan benyttes til nesten alle utfordringer og vanskeligheter. Den kan også benyttes når man sliter med bitterhet.

Når du skal benytte den i forhold til bitterhet er det viktig at du objektivt kan analysere hva du kan gjøre noe med, og hva du ikke kan gjøre noe med.

Du kan ikke gjøre noe med årene før i dag. Men du kan gjøre noe med hvordan du forholder deg til de årene. Og du kan gjøre noe med dagene og årene fremover.

Det er alltid slik at du når som helst kan trekke en strek gjennom livet, og si at fra nå av kjemper du for dagene som er igjen. Uansett hvor mye grusomt du har i historien bak deg, er det verdifullt å gjøre dagene fremover så gode som mulig.

Dette er nært knyttet til hvordan man best håndterer sorg. Når noen dør, et forhold tok slutt, eller en mulighet ble borte, går man inn i en sorgprosess. Men man kan ikke endre det som har skjedd. Man kan kun endre hvordan man forholder seg til det, og man kan endre hvordan man skal ha det fremover.

I ditt tilfelle, hva kan du gjøre noe med, og hva kan du ikke gjøre noe med? Pass på dine egne tanker her, fordi den som sliter med depresjon ofte samtidig har tankemønstre som ikke er helt rasjonelle. Det kan være en god ide å snakke om dette med en som kan hjelpe deg å se situasjonen så objektivt som mulig. Du kan prate med terapeuten din, eller med en klok og god venn.

Basert på denne objektive gjennomgangen av situasjonen du står i, lag en plan for hvordan du kan forbedre den.

3.      Juster forventningene

Som nevnt oppstår bitterhet ofte når det er en skjevhet mellom forventningene du har til noe, og utfallet av det.

Du kan dermed redusere bitterheten ved å justere forventningene du har til det som forårsaket den.

En måte å oppnå dette på, er å i mindre grad sammenlikne deg selv med andre, og heller bruke ditt eget liv som målestokk. Glem hvor mye penger og tilsynelatende suksess de rundt deg har. Det er ikke relevant, og du vet heller ingenting om hvordan andre egentlig har det. Jeg har ikke tall på antallet ganger tilsynelatende vellykkede (hva enn det egentlig betyr) mennesker har kommet til meg og fortalt om ting de sliter med. Lidelse og vanskeligheter fins i alle liv.

Hvis du er bitter over at du ikke fikk til noe du hadde håpet, juster forventningene til et nivå der det er realistisk at du når dem. Er du bitter over mangel på støtte eller engasjement fra andre, reduser forventningene du har overfor dem.

Er du bitter over noe du håpet skulle skje, som aldri inntraff, sørg ferdig over det, og gå deretter videre.

Det samme gjelder når noe skjedde som du virkelig ikke ønsket skulle skje. Dødsfall, ulykker, sykdom, overgrep.

Igjen, vi kan aldri endre fortiden. Men vi kan endre dagene fremover. Og det er veldig verdifullt. Men det krever en viss innsats, et visst mot. Du kan akseptere situasjonen, sørge ferdig over den, og deretter gå videre.

4.      Implementer planen, og bruk takknemlighet til å endre fokus

Så langt i prosessen har du akseptert situasjonen du står i, samt brukt sinnsrobønnen og objektivitet til å skille mellom det du kan gjøre noe med, og det du ikke kan gjøre noe med. Deretter har du justert forventningene for de områdene som har ført til bitterheten.

Det som gjenstår nå, er å implementere de tiltakene som vil forbedre situasjonen. Det er mulig du må gjøre dette i flere runder. Noen ganger må du teste ut ulike tiltak før du vet hvilken effekt de har. Det er en av kjerneprinsippene fra programmet i Glad igjen! Du gjør tiltak fra flere vinkler, og videreutvikler og beholder de som virker best for deg.

Et annet viktig element for å redusere bitterheten, er å benytte deg av takknemlighetsøvelser. Det geniale med takknemlighet er at det helt grunnleggende flytter fokus fra det som er vondt til det som tross alt er bra.

Når du føler at du ingenting har å være takknemlig over, kan dette virke som et vanskelig tiltak. Men her gjelder et annet prinsipp jeg er veldig opptatt av, nemlig å starte med bittesmå steg, og deretter bygge videre.

Uansett hvor vondt du har det i dag, kan du ved hjelp av en takknemlighetsdagbok, finne små ting som tross alt er bra. Ved å gjøre dette hver dag over tid, vil du gradvis flytte fokus over på det som tross alt er bra.

Og med det vil livet ditt gradvis endres i positiv retning.

Jeg ønsker deg alt godt, og lykke til.

Les om Kristians system for å bli kvitt depresjon.