Spill kortene du har fått utdelt som best du kan

Livet er grunnleggende urettferdig. Ulykker, sykdom, dødsfall og andre forferdelige ting som kan skje oss er på ingen måte jevnt fordelt over menneskene. Noen opplever mye mer vondt enn andre, og i de aller fleste tilfeller er det fullstendig ufortjent.

Tenkere gjennom historien har ofte funnet på systemer for å årsaksforklare hvorfor det er slik, for å forsøke å skape mening i lidelsen. Livet er lidelse, sier buddhistene. Alle er syndere, og du får som du fortjener i etterlivet, sier de kristne. Og mange andre trosretninger sier seg enig. Du får den lidelsen du fortjener fordi du syndet i et tidligere liv, sier hinduistene, og peker på karma.

Jeg vet ikke, jeg tror mest på at det faktisk er helt tilfeldig fordelt.

Hvis det fins guder tror jeg ikke de er så opptatt av det enkelte mennesket at de bryr seg noe særlig om hva som skjer med et spesifikt individ.

Jeg synes poker er en god metafor for livet. Poker er et spill som delvis handler om sjanse og tilfeldigheter – om flaks. Og delvis handler det om hvordan du spiller kortene dine, altså om dine ferdigheter.

Hver morgen deler gudene eller skjebnen eller tilfeldigheten ut nye kort. Andre kort har du fra før, de er historien din. Noen ganger er du heldig, og får utdelt ess, konger og dronninger. Andre ganger blir du sittende med møkkakort. Noen ganger får du utdelt dårlige kort, runde etter runde etter runde.

Hva skal du så gjøre? Hvordan kan man leve dette livet slik at det blir best mulig?

Du spiller som best du kan med de kortene du har fått utdelt.

Du aksepterer de kortene du har fått utdelt, for det er intet du kan gjøre med det som allerede har skjedd, eller med historien din. Kanskje sørger du over det, til du er klar for å gå videre.

Og så kaster du deg ut i spillet med det du kan mobilisere av mot og iver. For du har virkelig muligheten til å snu ting, til å vinne en runde eller to, til å vinne hele spillet.

Hver dag er faktisk starten på resten av ditt liv. Alle dagene du har levd er historie, nå handler det om å trekke en strek gjennom livet, og si at uansett skal du gjøre det beste du kan ut av situasjonen.

Uansett hva som har skjedd deg så langt, kan dagene fremover bli noe annet. Ikke sikt etter lykke, for lykke er flyktig og fører alt for ofte til skuffelse. Men du kan sikte etter mening, etter å være en oppdagelsesreisende i livet, etter å leve et godt liv, til tross for alt.

Og du kan starte i dag. Uansett om det er ess eller dårlige kort på hånden din.