Arbeidsbok til Glad igjen!

Glad igjen! er en bok som inneholder et program i 14 steg, for å bli kvitt depresjon – eller i det minste få det mye, mye bedre. Nå har jeg nettopp gitt ut en arbeidsbok som er ment som en følgesvenn til Glad igjen!, og som vil gjøre det lettere å gjennomføre programmet.

Dermed har du tre kraftfulle verktøy å benytte i din ferd ut av depresjon: 1) Glad igjen!, 2) Arbeidsboken og 3) Epostsystemet. De tre er ment å brukes sammen, og jeg tror kombinasjonen vil føre til aller best effekt.

De som har gjennomført programmet rapporterer stor positiv effekt. Jeg sender ut et spørreskjema før og etter (til de som tegner seg på epostsystemet som hører til), og brukerne rapporterer i snitt 4,3 av 5 mulige poeng på hvor nyttig programmet er. Jeg ber også brukerne om å rangere hvor deprimert de er før og etter programmet, på en skala fra 1 til 10 (der 1 representerer et mareritt og 10 representerer at livet stort sett er bra). Gjennomsnittsøkningen på denne skalaen er 2,9 punkter, noe jeg synes er ekstremt bra! Den positive virkningen vil fortsette også etter at programmet er over.

Dette er de 14 stegene:

Steg 1: Bestem deg for å bli bedre
Steg 2: Spis deg gladere
Steg 3: Tren deg til gode følelser
Steg 4: Finn kilder til glede
Steg 5: Sov bedre
Steg 6: Bruk terapi effektivt
Steg 7: Bli radikalt takknemlig
Steg 8: Dyrk de gode menneskene
Steg 9: Kartlegg utløsere og dominoeffekter
Steg 10: Bli rå på kognitive teknikker
Steg 11: Skap mer mening i livet
Steg 12: Øk mestringsfølelsen
Steg 13: Lær deg meditasjon, mindfulness og selvhypnose
Steg 14: Lær å elske deg selv

Programmet inneholder mange forskjellige teknikker som vil føre til at leseren gradvis får det bedre i livet. Leseren vil lære ferdigheter som reduserer og forebygger depresjon. Alle stegene er basert på nyere tids forskning på hva som hjelper mot depresjon. For hvert steg er det oppgaver og øvelser som skal utføres. Arbeidsboken inneholder et stort antall skjemaer og verktøy som vil gjøre det lettere å utføre disse oppgavene.

Jeg er stolt av dette programmet, for jeg mener det har blitt veldig bra. Jeg er overbevist om at det vil hjelpe mange (og tallene over viser at det gjør det!). Dersom jeg selv hadde blitt introdusert til programmet da jeg var syk, ville jeg kunne kortet ned tiden jeg trengte til å bli frisk. Det ville spart meg for mange år med lidelse.

Målgruppen for boken er de som lider av depresjon. Samtidig vil den være nyttig også for de pårørende. Den vil gi deg håp – om du sliter selv, eller om du er glad i noen som gjør det.

Bestill boken i dag, eller kjøp den hos din lokale bokhandler.