Hvordan håndtere øresus (tinnitus)

Jeg har hatt øresus siden jeg var 18 år – i skrivende stund 24 år, altså mer enn halvparten av livet mitt. Det som utløste det for meg var støy fra stridsvogn og maskingeværskyting i militæret. Det norske militæret på 90-tallet synes hørselsvern bestående av et enkelt plastlag uten isolering var mer enn nok. Det var det ikke for meg.

Øresus er svært vanlig. Opptil 17 prosent av befolkningen har det, og man kan få tilstanden av mange forskjellige årsaker – sykdom, svekket hørsel grunnet aldring, eller som i mitt tilfelle – skadelig støy. Selve lyden eller lydene man hører, og volumet på disse kan variere enormt, og plagene vil variere tilsvarende.

Jeg er ganske heldig. Lydene mine er ikke høyere enn at de drukner i relativ høy bakgrunnsstøy. Jeg har hørt folk beskrive opplevelsen som en person som konstant skriker deg i øret, eller lyden av en jetmotor i øret. Jeg har svært mye omtanke og sympati for de som er plaget på det nivået.

Jeg var allerede deprimert da jeg fikk øresus, men jeg kan love deg at øresusen forverret depresjonen. Uten at jeg har tall på det her og nå er det nok mange som har øresus som også sliter med depresjon, spesielt hvis den er på høyt volum.

Men det fins heldigvis masse man kan gjøre for å håndtere den. Merk ordet håndtere, for per dags dato har man ikke funnet noe som kan kurere tilstanden. Forhåpentligvis har man i fremtiden behandlingsalternativer som faktisk fjerner lyden. Men, mens vi venter på en kur, vil det for de aller fleste være mulig å lære seg å leve godt med den konstante lyden i hodet.

Her er noen av de tingene du kan gjøre for å håndtere øresus:

  1. Søk hjelp

Du kan begynne med å ta en prat med fastlegen din, som vil kunne henvise deg til spesialist, eller se på hvorvidt øresusen din har sammenheng med andre sykdommer eller plager. Et annet sted å henvende seg til er organisasjoner som Hørselshemmedes Landsforbund, som også arrangerer kurs i hvordan håndtere tinnitus. HLF har også gitt ut denne brosjyren, med gode tips i hvordan håndtere tilstanden.

  1. Masker lyden

For den som lider av øresus finnes ingen stillhet. Men lyden eller lydene i øret kan skjules i andre lyder, og man kan selv ta kontroll over disse lydene. Selv hører jeg på musikk store deler av døgnet. Jeg er heldigvis veldig glad i musikk, så dette hadde jeg nok gjort selv om jeg ikke hadde tinnitus. Men det å høre på musikk gjør samtidig at det er lettere å glemme øresuset, der det delvis forsvinner i musikken. Du kan også bruke andre lyder til dette, for eksempel ved å finne opptak av bølgeskvulp og vindsus på Youtube.

  1. Støtt opp under et godt humør

Det er lett å bli nedstemt, eller i det minste frustrert når man har en konstant, uønsket lyd i hodet. Sørg for å bygge opp om et godt humør ved å gjøre ting som gjør deg glad, ved å jobbe med meningsfylte ting, spise sunt og holde deg fysisk aktiv. Les for øvrig mer om dette i Glad igjen! eller Livsrikdom. Førstnevnte er et program i 14 steg for å bli kvitt depresjon, sistnevnte er en samling strategier for å håndtere livet på godt og vondt.

  1. Pass på søvnen

Øresus kan gjøre det vanskeligere å sovne. Du kan benytte rolig musikk til å maskere øresuset under innsovningen, samt gjøre deg mer avslappet, slik at det blir lettere å sovne. Du kan også benytte et opptak for søvnhypnose, som kan være til stor hjelp. Her er syv andre grep man kan ta for å motvirke søvnløshet.

  1. Rett fokuset mot det du har som er bra

De som har lest bøkene mine, vet hvor opptatt jeg er av takknemlighet. Takknemlighetsøvelser, som å føre takknemlighetsdagbok, vil hjelpe deg til å rette oppmerksomheten mot det du har i livet som er fint, verdifullt og bra. Dette vil i seg selv selvfølgelig ikke fjerne øresuset, men det vil hjelpe deg å rette mindre av oppmerksomheten din mot de plagsomme lydene. Tilsvarende vil det være effektivt å bruke noe av tiden din på meningsfylt arbeid, som frivillig arbeid eller å hjelpe andre. Som Nietzsche skrev: den som har et hvorfor å orientere livet rundt, kan bære et nesten hvilket som helst hvordan.

  1. Aksepter lyden ved å gjøre den til en del av deg selv

Jeg husker da jeg hadde hatt øresuset i et par år og jeg overhodet ikke hadde lært meg å håndtere det, og en venn av meg sa: «kan du ikke bare tenke: for en kul lyd?». Jeg husker hvor provosert jeg ble av utsagnet, selv om jeg i dag ser at det satte meg på sporet av noe viktig jeg senere har nytt godt av – hvordan akseptere situasjonen.

Det vil alltid være slik at en person med øresus vil ønske lyden dit pepper’n gror. Men selv om man ikke kan gjøre lyden til noe positivt, kan man lære seg å akseptere den, og «gjøre den til en del av deg selv».

Måten jeg oppnådde dette på, var ved hjelp av en teknikk fra mindfulness kalt rull ut den røde løperen. Jeg leste om teknikken i Job Kabat-Zinns bok Livets katastrofer. Kort sagt handler teknikken om at man i stedet for å forsøke å flykte fra lyden, som man ikke kan, snarere omfavner den, aksepterer og internaliserer den.

Teknikken er mye lettere å praktisere hvis man har litt erfaring med meditasjon. Meditasjon er dypest sett trening i å la uønskede impulser og tanker bare passere vekk fra oppmerksomheten. Meditasjon er trening i å velge hva man legger vekt på, hva man legger merke til.

Hvis oppmerksomheten er som en lommelykt i et mørkt rom, er det slik at den kun kan rettes mot et objekt av gangen. Rull ut den røde løperen handler om å rette lommelykten mot øresuset, granske lyden eller lydene fra alle kanter. Hvor høy er den? Hvor mange forskjellige lyder er det i den? Pulserer den, eller er den konstant? «Hvor» sitter den i hjernen? Kan du velge å øke intensiteten av den med viljen?

Ved å gjøre dette noen ganger tar man brodden av øresuset. Du innser at du kan i større grad kan velge hvor mye du skal legge merke til den, du fratar den en del av makten den har over deg.

Teknikken brukes tradisjonelt mot kroniske smerter, som på mange måter likner øresus. Begge deler kan være konstant og plagsomt og kronisk. Jeg bruker denne teknikken både mot øresus, og mot RLS, som er en annen tilstand jeg er plaget av (og som også er veldig vanlig).

Merk at jeg skriver dette i forståelse og respekt for at mange er mye verre plaget enn meg. Jeg forsøker overhodet ikke å påstå at alt du trenger å gjøre er å akseptere lyden, så forsvinner plagene. Men det er såpass mange som har fått hjelp av denne og tilsvarende teknikker til at det er verdt et forsøk. Sannsynligvis er det best å forsøke metoden ved å oppsøke et kurs, for eksempel det anerkjente kurset i regi av Oslo Universitetssykehus (Ullevål). Hvis du er interessert i dette, hør med fastlegen din. Dette er et populært kurs, som kan være fulltegnet. Det fins mange andre kurs, men dette er et jeg har hørt mye bra om.

For meg gikk mye av plagene over ved at jeg aksepterte lydene, og gjorde dem til en del av meg selv. De er der fremdeles, forsvinner kanskje aldri, men de plager meg i mye mindre grad enn før. Du kan oppnå noe tilsvarende.

Avslutningsvis: hvis du ikke er plaget av øresus, sørg for all del å beskytte hørselen din. Bruk øreplugger på konsert, unngå å høre på musikk for høyt. For vi som allerede har øresus kan fortelle deg at dette ikke er noe du vil påføre deg selv!