Er denne tanken nyttig for meg?

I dette innlegget vil jeg gå gjennom en mental teknikk som jeg benytter kontinuerlig, og som er svært nyttig. Det er en teknikk som kan fremstå som noe krevende i begynnelsen, men bare det å forsøke å benytte den kan for mange bli starten på en helt ny kontroll over tankene dine.

Gjennom en dag vil titusenvis av tanker fare gjennom hodet ditt. Eksperter har estimert antallet til mellom 60-80 000 tanker per dag, eller rundt 4500 tanker per våkne time. Det er ganske sprøtt, når man tenker over det. De aller fleste av disse tankene skjer uten at vi er bevisst dem. Tankene vandrer ofte ganske fritt, og spenner over veldig mye forskjellig i løpet av kort tid. Noen ganger er vi mer bevisst hva vi tenker på, tilstede i egne tanker, og noen ganger er vi til og med meta-bevisste hva vi tenker på. Denne forskjellen er viktig.

La oss si at det grovt sett er tre forskjellige måter å være tilstede i egne tanker på:

  1. Du er ikke tilstede i det hele tatt. Dette er tilstanden du kan være i når du får det tusenmeterblikket, og tankene bare farer fra det ene til det andre. Du er heller ikke særlig tilstede når du er opptatt med noe, som når du jobber og du er dypt konsentrert.
  2. Du er tilstede, og merker hva du tenker på. Dette kan i mange tilfeller være en ønsket tilstand, som når vi mediterer eller holder på med oppmerksomt nærvær (mindfulness). Vi ønsker jo gjerne å være tilstede i livene våre, merke hva vi gjør og hva vi tenker på. Samtidig kan dette være en uønsket tilstand, når det vi tenker på gjør oss vondt. Hvis vi er plaget av kvernetanker, negative tanker som fører til vonde følelser, som overdrevne bekymringer eller selvkjeft, ønsker vi ikke å være tilstede i dem.
  3. Du er i en tilstand av meta-bevissthet, som rett og slett betyr at du reflekterer over hva du tenker på, og hvordan, og som vi skal se på i dette innlegget: hvorvidt tankene og ideene dine er nyttige.

Dette er et innlegg om hvordan man kan benytte meta-bevissthet til å bygge nye nyttige tankevaner.

Det er nemlig slik, at for den store brorparten av de som lider av depresjon har mange tanker som ikke bare er unyttige, men direkte skadelige. Jeg tenker på tanker som:

Jeg er ikke verdt noen ting.
Jeg vil aldri få venner.
Jeg kommer aldri til å lykkes med noe.
Jeg er stygg.
Jeg fortjener ingenting.
Jeg kommer alltid til å være deprimert.

Da jeg selv var syk, hadde jeg disse tankene nonstop som et hakk i plata. Jeg har flere steder skrevet at dersom man skal bli kvitt depresjon, må disse tankene vekk. Det lar seg ikke gjøre å bli varig glad igjen hvis man plages av slike tanker i stor grad.

Og heldigvis lar det seg gjøre å bli kvitt dem – helt og holdent!

Det første steget i den prosessen er å bli klar over at man har disse tankene. Og for å oppnå det, må du følge med på hva du tenker – med et kritisk og analytisk blikk. Dette er kjernen i mange av teknikkene fra kognitiv adferdsterapi (som denne enkle teknikken). En nyere terapeutisk retning – metakognitiv terapi går på hvordan du kan endre måten du forholder deg til gruble- eller kvernetanker på. Teknikken jeg beskriver her er en slags metakognitiv teknikk.

Men glem disse akademiske ordene – de er ikke viktige. Det som er viktig er at man gradvis lærer seg å bli bedre til å skille gode, nyttige og sunne tanker fra de som er unyttige, vonde og usunne. Og for å få til det, er steg 1 å bli bedre til å følge med.

Hvis du kommer til steg 1 – og ikke lenger, er det allerede fantastisk! Ved å følge med på tenkningen din i større grad har du lagt et viktig grunnlag for å senere lære deg mer avanserte teknikker fra både kognitiv og metakognitiv terapi.

Når jeg sier at du i større grad skal følge med på egen tenkning mener jeg absolutt ikke at du skal gjøre det hele tiden. For det første ville det vært alt for slitsomt, for det andre er det ikke bra å bli for opptatt av egen tenkning – det i seg selv kan bli til kvernetanker.

Et godt nivå er der du følger litt med i løpet av en dag, og der du stiller et enkelt kontrollspørsmål til de tankene du observerer:

Er denne tanken nyttig for meg?

I de kursiverte tanke-eksemplene over er det ganske klart at slike tanker absolutt ikke er nyttige. De er en del av kjernen i depresjonen din. Og de må vekk (på sikt).

Den samme testen benytter jeg på ideer og overbevisninger jeg har. Med ideer og overbevisninger (omtalt som virkelighetsfiltre i Opp fra avgrunnen) mener jeg ting som:

Hvordan du ser på deg selv
Hvordan du ser på dine omgivelser
Hva meningen med livet er for deg
Hvordan du ser andre mennesker (hovedsakelig positivt eller hovedsakelig negativt)
Hvordan du ser på fremtiden

For det fantastiske er at dette er ting som kan endres. Se den overnevnte Opp fra avgrunnen for detaljene. Men detaljene kan du ta senere. Per nå vil jeg bare at du stopper opp noen minutter og spør deg selv hvordan du ser på deg selv og dine omgivelser – og hvorvidt denne måten er nyttig for deg eller ikke.

Det å føre en dagbok er et veldig nyttig verktøy i en slik prosess. Når du skriver ned refleksjonene dine vil de stå mye klarere frem for deg over tid. Du vil også ha skaffet deg en loggbok som vil være uvurderlig til det langsiktige endringsarbeidet.

Steg 2 i denne teknikken er å lære seg å la unyttige tanker og ideer bare fare. Dette er mye lettere å få til for tanker, så fra nå av vil jeg fokusere på dem.

En av årsakene til at jeg er så opptatt av meditasjon er at det er den beste treningen jeg vet om i hvordan la noe fare. For det er nettopp det man trener på når man mediterer (avhengig av hvilken meditasjonsteknikk du benytter). En enkel teknikk som kroppsskanning (du finner et opptak for veiledet meditasjon i linken) er svært god trening i bare la tanker og impulser som måtte komme til deg passivt passere, som skyer på himmelen når det blåser. På nøyaktig samme måte som du lar impulser fare under meditasjon, kan du la unyttige tanker bare passere deg forbi når de måtte dukke opp.

Meditasjon er ikke den eneste teknikken du kan benytte til dette. Totrinnsmetoden fra Glad igjen! kan være svært nyttig her. Også teknikker om å utsette bekymringer og andre kvernetanker til et fastsatt tidspunkt, som man ofte lærer i metakognitiv terapi egner seg godt.

Poenget er rett og slett at når du har oppdaget en unyttig tanke, så lar du den fare, ved hjelp av en av de overnevnte teknikkene (1) la dem fare som når du mediterer, 2) bruk et mantra og totrinnsmetoden eller 3) utsett dem til et senere tidspunkt).

Dette kan fremstå som vanskelig første gang du prøver, og det er på ingen måte rart. Dette er jo ofte tanker som har fått plage deg i månedsvis eller til og med årevis. Men se på dette som en prosess. Det du skal lære deg vil fullstendig revolusjonere livet ditt i positiv forstand, og da er det verdt å bruke litt tid på det.

For å få hjelp, kan du også oppsøke en terapeut som er trenet i hvordan du kan droppe å legge vekt og fokus på unyttige eller vonde tanker som surrer gjennom hodet ditt som et hakk i plata.

Her finner du en liste over slike terapeuter

Lykke til – og tro meg når jeg sier at det å lære seg å 1) skille nyttige fra unyttige tanker og 2) la de unyttige bare fare – vil endre livet ditt på en fantastisk god måte! 😊