Digitale selvhjelpsgrupper basert på Glad igjen!

Jeg har alltid ment at programmet i Glad igjen! passer aller best for å utføres i grupper sammen med andre. Årsaken er at det er gjennom å utføre oppgavene man blir bedre, og hvis man jobber i en gruppe vil dette være mer lystbetont og motiverende.

Vi har, blant annet gjennom foreningen Glad igjen, forsøkt å sette opp fysiske selvhjelpsgrupper, uten at vi helt lyktes med dette (så langt). Blant annet fordi det var vanskeligere enn forventet å finne lokaler til gruppene. Men dette har vi absolutt ikke gitt opp, og det vil komme spennende nyheter om fysiske veiledete selvhjelpsgrupper i nær fremtid.

Samtidig vil jeg med dette lansere konseptet digitale selvhjelpsgrupper, og den første vil starte opp nå i November.

Konseptet er som følger: Vi møtes digitalt, over webinar-systemet Zoom, det vil være 15 økter, hver økt er søndag kveld kl. 19, med andre ord en økt i uken. Oppstart er 10/11 eller 17/11. Første økt er en intro-sesjon, der deltakerne presenterer seg for hverandre, og der jeg går gjennom programmet.

De andre 14 sesjonene går gjennom Glad igjen!-programmet steg for steg (et steg per økt). Alle øktene ledes av meg. Jeg ser for meg at hver økt vil vare opp til to timer.

Hver økt starter med at deltakerne forteller om hvordan den siste uken var, med et fokus på hvordan det var å jobbe med programmet og teknikkene/oppgavene. Deretter går jeg gjennom neste steg og oppgavene du finner der.

Merk at dette ikke er terapi. Jeg er ikke psykolog eller psykiater. Se på disse gruppene som et lag med et helt bestemt mål – at alle i gruppen skal få det så mye bedre som mulig. Se på meg som treneren for dette laget. Siden dette er et lag, er det viktig at alle deltakerne er støttende og motiverende ovenfor hverandre. Kommunikasjonen mellom øktene vil foregå i en lukket Facebook-gruppe.

Gruppene vil passe for menn og kvinner i alle aldre, med lettere til moderate depresjoner. Selvhjelpsgruppen er et supplement til tradisjonell behandling av depresjon.

Jeg håper mange vil finne dette interessant. Du kan melde deg på allerede nå, og det blir første mann til mølla (maks ti plasser).

Prisen er 2500 kr, dette inkluderer et eksemplar av Glad igjen! og Glad igjen! arbeidsbok, fritt tilsendt. Jeg begrenser antall deltakere til ti per gruppe.

Hvis dette blir en suksess, vil jeg sette opp flere parallelle grupper fremover.

Hvis det ikke blir nok påmeldte til å gjennomføre gruppen vil de som har kjøpt plass naturligvis få hele kjøpesummen refundert.

Her kan du reservere din plass.