Tre veier til gullnøkkelen

Tre veier til gullnøkkelen

En del av kjernen av depresjon, er at man vanemessig legger merke til og vekter det vonde. Dette er klart for meg, etter å ha levd mange år i tung depresjon, og mange år som frisk. For noen som er syke nå, kan dette fremstår som en provoserende ytring. Jeg velger ikke å legge vekt på det vonde – jeg vil bare vekk fra det vonde! kan man tenke. Og det er helt riktig – du velger ikke å legge vekt på det vonde, det er sykdommen som gjør det for deg.

Dette kan være en vanskelig ting å akseptere: Når man lider av vedvarende og dyp depresjon, kan man ofte ikke stole på egne tanker. Som jeg har skrevet om flere steder tidligere er tankene til en som sliter med depresjon ofte infisert av tankefeil; mentale demoner som forvrenger det du tenker og mener om deg selv, om dine omgivelser, om fremtiden din og om verden for øvrig.

I den grad det fins en universell løsning på å bli kvitt depresjon – en gullnøkkel til å låse opp et bedre liv og et lysere sinn – er det nettopp dette det handler om: å lære seg å legge merke til og vekte ting du opplever nøytralt. Å ta av seg solbrillene som farger alt mørkt, og fjerne slagsiden så skuta kan gå rett frem igjen.

Det er nemlig slik at det vonde, frustrerende og smertefulle er i alles liv. Men når du er deprimert overfokuserer du gjerne på dette, noen ganger i en så ekstrem grad at du bare ser det vonde. Og da er det ikke rart du forblir deprimert.

Det er minst tre veier frem til denne gullnøkkelen. De tre er takknemlighet, kognitive teknikker og meditasjon. La meg gå gjennom hvorfor, en etter en.

Takknemlighet

Det å være dypt deprimert er som å sitte fast i en dyp svart kjele, eller innenfor en svart mur som omringer deg. Å være takknemlig, og ytre glede over det som er bra, til tross for alt det vonde, er som å ta en hammer og slå et hull i den sorte gryta. Da kommer det en strime lys inn, om enn liten i begynnelsen.

There is a crack in everything

That’s how the light gets in

  • Leonard Cohen, Anthem

Hvis du gjør det å ytre takknemlighet til en vane, for eksempel ved å føre takknemlighetsdagbok, blir det flere og flere hull og sprekker i gryta. Til slutt går hele greia i oppløsning.

Kognitive teknikker

Kognitive teknikker fungerer annerledes. Demoner og mentale tankefeil gjør at du ser på deg selv som søppel, på menneskene rundt deg som egoistiske og slemme, på fremtiden din som håpløs og mørk, og på verden som et ondt sted. Men disse demonene kan fratas all sin makt, og etter hvert forsvinne fullstendig, hvis man øver på å se på alt med et objektivt og nøytralt blikk. Teknikker fra kognitiv adferdsterapi er spesialdesignet for nettopp dette. Ved å kontinuerlig stille kritiske kontrollspørsmål til dine egne (mørke) tanker, vil du bli mer og mer bevisst på Depresjonens Løgn, og du vil se ting (deg selv, dine omgivelser og verden) slik de egentlig er.

Meditasjon

For den som sliter med angst og depresjon innebærer ofte tilværelsen en tilsynelatende endeløs tankestrøm av bekymringer, frykt og forvrengte tanker. Mørke tanker kommer som på et samlebånd. Hvis du prøver å kaste dem vekk – tvinge deg selv til å ikke tenke disse mørke automattankene hender det ofte at de bare vokser i intensitet og hyppighet.

Samtidig er det slik at sinnet bare kan romme en hoved-tanke av gangen. Det går an å kontrollere hva man retter oppmerksomhet mot, jeg gjør det hele tiden. Men trikset er ikke å tvinge de vonde tankene vekk – det er å rette oppmerksomheten mot noe annet isteden. Ved første øyekast kan dette synes som en og samme ting, men det er en dramatisk forskjell på de to. Og denne forskjellen lærer man best ved gjennom meditasjon.

Når du legger deg ned for å meditere, og hvor oppgaven din simpelthen er å rette oppmerksomhet mot pusten, vil tanker dukke opp i bevisstheten din. Dette er uunngåelig. Det skjer både hos novisen og mesteren. Hvis du vil bli kvitt tankene som dukker opp kan du ikke kaste dem vekk, fordi det å kaste dem vekk innebærer å rette mer oppmerksomhet mot dem. Det du derimot kan gjøre, og dette fungerer helt magisk bra, er å rette oppmerksomheten din mot noe annet – mot pusten din. Hver gang tankene dukker opp retter du simpelthen bare oppmerksomheten din tilbake til pusten. Og slik fortsetter du.

Med øvelse i meditasjon, vil du legge merke til at denne egenskapen: det å velge å rette oppmerksomheten mot noe annet, kan brukes i enhver situasjon, og ikke bare når du mediterer. Meditasjon er den klart mest effektive teknikken jeg vet om for å unngå mørke automattanker og kverning.

Dermed ser vi klarere hva disse tre veiene har til felles:

Takknemlighet er å tenke: ja, disse vonde tingene fins i livet mitt, men se på alle disse tingene jeg samtidig kan være glad for! Du retter oppmerksomheten fra det vonde til det gode.

Kognitive teknikker innebærer å tenke: ja, dette skjedde og det gjorde vondt, men fins det andre og mer konstruktive måter å se på det på? Du retter oppmerksomheten mot en mer nøytral og positiv måte å se det som skjedde.

Meditasjon fører til følgende måte å kontrollere tankene på: ja, der kom bekymringstoget igjen, men jeg velger å rette oppmerksomheten mot de konkrete grepene jeg kan ta for å løse dem. Du retter oppmerksomheten vekk fra kvernetankene, og mot hva du enn skulle ønske.

Dette er en del av årsaken til at programmet i Glad igjen! inneholder disse tre ekstremt nyttige teknikkene. Hvis du er deprimert, kan du begynne endringsprosessen i dag. Det vil kreve en viss innsats, men du kjemper for at resten av livet ditt skal bli så bra som mulig, og det fins ingen større belønning enn det!

Hvis du synes det er vanskelig å komme i gang – start med babyskritt! Gjør mange bitte små symbolske handlinger snarere enn å tenke at du må gjøre alt fra starten av. Å gjøre noe er uendelig mye bedre enn å gjøre ingenting! Du kan for eksempel lukke øynene og puste rolig i to minutter, eller tenke på én eneste ting du er takknemlig for. Og så gjør du det igjen i morgen.