Hva er livsrikdom

Det følgende er et utdrag fra Livsrikdom.

Når man spør folk om hva som er meningen med livet, får man ofte til svar at det handler om å maksimere lykken.

Problemet med lykke som mål er at lykken er flyktig. Den er ikke varig, den er noe man kan kjenne på en kort stund mens man står på toppen av fjellet, eller nettopp har nådd et viktig mål. Men så forsvinner den raskt igjen. Jakten på lykke kan ofte føre til skuffelse, enten fordi man ikke får det man ønsker seg, eller fordi man sammenlikner seg selv med andre og ser at de tilsynelatende har mer lykke i livet enn det man selv har. Det som brakte deg lykke kan også ta slutt. Man kan bli hekta på lykke, litt på samme måte som den arbeidsnarkomane som ikke klarer å slappe av hjemme, eller ungdommen som bare er fornøyd foran skjermen. Det er mye som taler for at man ikke skal jage lykken.

Hva skal man lete etter da? Hva er målet med det hele?

Det er én følelse jeg er veldig glad i, som språket ikke har et dekkende ord for. Grunnlaget for følelsen er tilfredshet, men det ordet strekker ikke til, for den er mer positiv enn det. Det er en mild eufori, en følelse av at dette er bra, av at her og nå er alt bra.

For meg er det et mål i seg selv å være så mye som mulig i denne følelsen. Den er signalet mitt om at jeg gjør noe riktig.

Følelsen dukker oftest opp i naturen. Den dukker også opp når jeg er sammen med de folkene jeg liker best. Bare det å være i samme rom som de menneskene jeg virkelig elsker kan utløse denne følelsen.

Navnet jeg har gitt følelsen er livsrikdom. Opplevelsen av et vel-levd liv, at man gjør det man var ment å gjøre. Visshet om at man lever vel. Dette ordet for meg dekker også summen av alt du har av goder i livet. Summen av alt du har å være takknemlig over. Det er altså både en følelse og et begrep.

Livsrikdom er to ting, både en følelse og et begrep. Følelsen livsrikdom ligger et sted midt mellom tilfredshet og glede. Livsrikdom er samtidig summen av alt du har i livet som bringer glede.

Følelsen livsrikdom ligger et sted midt mellom tilfredshet og glede. Glede for meg er mer intenst. Lykke enda mer så. Lykke er deilig, men den varer så kort. Lykke og glede må gjerne komme, men det er livsrikdommen jeg er ute etter. For den kan vare mye lenger, timer og dager. Og det er det som gjør den så herlig – man kan leve i denne følelsen, den er ikke flyktig, den trenger ikke forsvinne. Og det er mange kilder til den.

Jeg kan få denne følelsen når jeg dveler ved ting jeg har gjort, som jeg er stolt av og fornøyd med. Som å gi ut de to siste bøkene mine. Vissheten om at de bøkene har nådd frem til tusener, og hjulpet hundrevis av mennesker jeg aldri har møtt med å få et bedre liv, fører til denne følelsen. Det er livsrikdom. Det er det jeg lever for.

Den samme følelsen dukker opp når jeg står på Ullerudsletta, nær der jeg bor, og spiller fotball med sønnen min, bare han og jeg. Vi kan være der i timevis. Det er kvalitetstid for oss. Vi gjør noe vi koser oss med, og jeg ser at det er så viktig for ham. Det er livsrikdom for meg og for ham.

Eller når jeg kommer meg opp tidligere enn vanlig og møter kona mi der hun trives mest av alt ­– ut på tur ikke for sent på dagen. Når jeg kan bidra til at hun møter sin livsrikdom, utløser det livsrikdom også hos meg.

Følelsen kommer også til meg når jeg er på tur med andre familiemedlemmer, eller med de beste vennene mine. Siden vi alle er opptatt med liv og virke, og mange av oss fremdeles har barn i relativt ung alder, er det ikke så ofte vi kan møtes og være sammen flere dager i strekk. For meg er dette kanskje den største luksusen jeg kan finne – det å være sammen med mine beste venner flere dager på rad. Jeg finner meg selv sittende i sofaen, til stede i vissheten om at dette skal vare en god stund.

Eller når jeg sitter her, på hytta på fjellet, og nettopp har vært opp og ned toppen nær hytta med stisykkelen min. Jeg skal være her i flere dager, det er ingenting jeg må, ingen tidsfrister jeg må nå. Jeg skal bare være her og skrive, og har følelsen av at jeg har all tid i hele verden. Det er mulig å oppnå dette, selv om det faktisk er noe man skal nå, selv om noe haster. Dette kommer vi tilbake til.

Hvis jeg ser på helheten i livet mitt og observerer hva det er som gir meg denne følelsen, er det to ord som kommer frem. Det er natur og mennesker. Det er det det handler om for meg. Det er egentlig alt jeg trenger. Natur og mennesker. Jeg trenger mat over hodet og noe å spise også, men denne boken handler ikke om basalbehov.

Og det er klart at det ikke er tilfeldig at det er dette vi er laget for. Vi er gjennom evolusjonen gjennom millioner av år skreddersydd til å fungere optimalt i naturen, sammen med andre mennesker. Vi bør lytte til evolusjonen. Vi bør gjøre det vi er skapt for. Da kan vi få mer livsrikdom.

Nå er det åpenbart at det ikke bare er natur og mennesker som fører til denne følelsen. Det er mye, mye mer, og det er en fantastisk ting i seg selv. Vi mennesker er så forskjellige at det som fører til livsrikdom hos meg, ikke nødvendigvis trenger å føre til det samme for deg.

Og siden vi er så forskjellige, hva kan vi gjøre for å få mer livsrikdom?

For meg er det to svar på dette spørsmålet, og svarene har blitt til denne boken.

  1. Du kan bli bedre kjent med deg selv, og gjøre mer av de tingene som innebærer livsrikdom for deg.
  2. Du kan bli mer bevisst de alternativene du har når livet viser seg fra sin beste – og verste side.

I arbeidet med denne boken ble det klart for meg at det jeg ønsket å gjøre, var å skape en slags veiledning, eller oppskrift, knyttet til disse to spørsmålene. Veiledningen er todelt, og jeg har gitt de to delene følgende titler:

  1. Livets tre
  2. Livet skjer

Livets tre handler om en prosess, eller om personlig vekst om du vil, og er utformet som et tre. Det tar utgangspunkt i et av livets mest grunnleggende spørsmål: Hvem er du? Hvis du vet det, har du kommet langt i forhold til å skreddersy livet slik at du kan oppleve mye livsrikdom. Med denne boken ønsker jeg å hjelpe deg med å besvare dette spørsmålet, og ved å følge veiledningen vil du finne flere måter å bli bedre kjent med deg selv på. Livets tre er proaktivt, det handler om hvilke aktive veivalg du kan ta i din ferd gjennom livet for å fylle det med livsrikdom.

Livet skjer handler om hvordan du kan forholde deg til det som skjer deg, både de gode og de vonde tingene. Det er formet som et kart over livets ulike stier. Livet skjer er reaktivt, og handler om hvordan du kan reagere på det som skjer deg for å bevare livsrikdommen i størst mulig grad. I dette veikartet finner du en oppskrift på hvordan du best kan forholde deg til det som skjer. Oppskriften kan oppsummeres som følger: hold fast i det gode i livet, reduser betydningen av det vonde.

Den siste delen av denne regelen må klargjøres litt. Hvis det skjer noe skikkelig grusomt, som et dødsfall eller alvorlig sykdom, kan man ikke simpelthen børste det av seg. Det må håndteres på en annen måte, men veikartet inkluderer også strategier for disse mørkeste delene av livet. Faktisk vil du finne strategier for alt fra det aller beste du kan tenke deg, til ditt verste mareritt.

De første to bøkene mine handler om depresjon, og er i stor grad rettet mot livets vanskeligheter. Denne har et bredere perspektiv, og retter lys både mot det fine og det mørke i livet. Jeg håper den vil hjelpe tre grupper mennesker med å øke graden av livsrikdom; de som har det vanskelig i dag, de som har fått det betydelig bedre, og de som allerede har det bra.

Gjennom boken har jeg lagt inn spørsmål du skal svare på. I tillegg vil du få én eller flere oppgaver av meg i hvert kapittel. Hensikten med spørsmålene og oppgavene er å hjelpe deg til å reflektere rundt hvem du er og hvordan du kan øke livsrikdommen. Det er selvfølgelig fullstendig frivillig om du ønsker å svare på spørsmålene og gjøre oppgavene, men jeg er helt sikker på at du vil få mye mer ut av boken hvis du faktisk gjør det. En del av disse spørsmålene kan du diskutere med andre, de kan brukes som utgangspunkt for en god samtale.

Tar du deg tid til å tenke litt over spørsmålene, og gjøre oppgavene, kan denne boken bli en oppdagelsesferd av livsendrende betydning for deg.

Kjøp boken nå.