Farvel, depresjon – en bok for deg som er pårørende til en som sliter med depresjon

Det er anslagsvis en halv million mennesker som lider av depresjon i Norge i dag. Det er mer enn 600 mennesker som tar livet sitt hvert år. Samtidig er det slik at de som trenger samtaleterapi må vente opp til et år før de får hjelp, eller betale opp til 2000 kr for en psykolog uten driftstilskudd.

Vi er i en situasjon der helsevesenet på ingen måte er i stand til å tilby den kapasitet av hjelp og behandling som faktisk trengs, til alle som sliter med depresjon og andre psykiske lidelser. Som med andre helseutfordringer er det de pårørende som må tette hullet. Men det å være pårørende til en som sliter med depresjon er ikke lett, for hvis du ikke selv har vært deprimert er det veldig vanskelig å virkelig forstå hva depresjon er.

På grunn av dette har jeg skrevet boken Farvel, depresjon, som er tiltenkt de som er pårørende til en som sliter med depresjon. Det er tre årsaker til at jeg har skrevet boken, den første er å kommunisere håp til de pårørende, den andre å gjøre det lettere for de pårørende å forstå den deprimerte, og den tredje er å utstyre de pårørende med en verktøykasse av tiltak om teknikker man kan foreslå og gjøre sammen med den som sliter.

Du kan bestille boken her, og få den signert hvis du bestiller innen 15. august.