lever i eget hode

Du lever i ditt eget hode

Du lever livet ditt inne i ditt eget hode, og der er det dine regler som gjelder.