De pårørende er førstelinjeforsvaret

Hjelp fra helsevesenet kan være vanskelig å få innen psykisk helse. De pårørende er førstelinjeforsvaret.