veiledet meditasjon

Veiledet meditasjon

Her finner du et opptak for veiledet meditasjon du kan benytte for å redusere stress samt øke energinivået og konsentrasjonsevnen.