trump

Motgiften mot Trump og Co

Motgiften mot Trump og Co er mer nestekjærlighet og toleranse